DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Jeotermal Alanların Elektriksel Yöntemlerle Belirlenmesi JS   425 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hatice KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHATİCE KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler jeotermal alanların elektrik ve elektromanyetik yöntemler kullanılarak tespit edildiğini öğrenir.
Dersin İçeriği
Jeotermal enerji nedir , Jeotermal enerjinin önemi ve kökeni, Jeotermal rezervuar, Jeotermal enerjinin oluştuğu alanlar. Jeotermal alanlarda sıcaklıkla değişen fiziksel parametreler. Jeotermal sistem türleri. Ülkemizdeki jeotermal alanların genel özellikleri, Hidrotermal alterasyonlar, Sıcak ve mineralli sular, Jeotermal enerji üretimi, Jeotermal araştırmalardaki jeofizik yöntemler, Rezistivite yöntemi, Dogal Potansiyel yöntemi (PS), Geçici elektomanyetik yöntem (TEM), CSAMT yöntemi, Yapay kaynaklı manyetotellürik yöntem, Çok düşük frekanslı elektromanyetik yöntem. Jeotermal Sondaj, Jeotermal kanunu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeotermal saha, jeotermal sistem, Jeotermal anomali ve Jeotermal rezervuar tanımlamalarını öğrenmesi.
2) Jeotermal ortamları tanımlaması.
3) Ülkemizdeki jeotermal alanların genel özelliklerini öğrenmesi.
4) Jeotermal sahaların elektrik yöntemlerle tespitini öğrenmesi.
5) Jeotermal sahaların elektromağnetik yöntemlerle tespitini öğrenmesi.
6) Jeotermal alanlarda su içeriğinin önemini kavrama.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeotermal enerjinin kökeni ve oluşumu. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
2 Ülkemizdeki jeotermal alanların genel özellikleri. Türkiye de ki suların jeokimyasal karakteristikleri. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
3 Jeotermal ile ilgili kavramlar (Jeotermal anomali, jeotermal saha, jeotermal gradyan, jeotermal sistem, vb), Jeotermal rezervuar modelleri. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
4 Hidrotermal alterasyonlar. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
5 Jeotermal alanlarda uygulanan elektrik ve elektromanyetik yöntemlere giriş. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
6 Jeotermal sahalarda Rezistivite yöntemi. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
7 Jeotermal sahalarda Dogal Potansiyel yöntemi. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Jeotermal sahalarda Geçici Elektomanyetik Yöntem Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
10 Jeotermal sahalarda CSAMT yöntemi. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
11 Jeotermal sahalarda Yapay Kaynaklı Manyetotellürik yöntem. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
12 Çok düşük frekanslı elektromanyetik yöntem. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
13 İyi bir Jeotermal saha modeli nasıl olmalıdır, Jeotermal sistem ve çevre. Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
14 Jeotermal sondaj. Jeotermal kanunu Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
15 Jeotermal sondaj. Jeotermal kanunu Öğrenci ilgili ders notunu okur ve web sitelerini araştırır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar