DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Paleocoğrafya ve Fosiller JS   431 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ümit ŞAFAK
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÜMİT ŞAFAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeolojik zamanlar içerisinde okyanus-kıta birlikteliği, kıtaların kayması ve göçler, bu olayları sağlayan fosil gruplarının öykülerini açıklar.
Dersin İçeriği
Jeolojik zamanlar içerisinde okyanus-kıta birlikteliği, kıtaların kayması ve göçler, bu olayları sağlayan fosil gruplarının öykülerini açıklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Paleozoyik üst sisteminde kıtaların durumu, kayma hareketlerini öğretmek
2) Mesozoyik üst sisteminde kıtaların durumu, kayma hareketlerini öğretmek
3) Senozoyik üst sisteminde kıtaların durumu, kayma hareketlerini öğretmek
4) Okyanusların durumları ve levha tektoniğindeki konumlarını öğretmek
5) Levha tektoniği ile beraber paleocoğrafyada göç oluşumları
6) Paleozoyik paleocoğrafyası ve levha tektoniği ile gelişimini incelemek
7) Mesozoyik paleocoğrafyası ve Tetis denizi ilişkisini incelemek
8) Senozoyik paleocoğrafyası ve Akdeniz modeli oluşumunu incelemek
9) Küresel ısınma ve etkilerini öğretmek
10) Karaların biçimlenmesini sağlayan faktörleri öğrenmek
11) Denizlerin biçimlenmesini sağlayan faktörleri öğrenmek
12) Prekambriyen denizleri ve canlıları üzerine bilgi edinmek
13) Mesozoyik ekosistemi ve canlıları üzerine bilgi sağlamak
14) Paleojen-Neojen sistemlerinde yaş sınırlarının irdelenmesi
15) Paleojen-Neojen sistemlerinde yaş sınırlarının irdelenmesi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Güneş Sistemi, Güneşin Yere Etkisi, Ay ve Güneş Tutulmaları Anlatım
2 Hava Durumları, Hava Kütleleri ve Birbirine Yaklaşımları, Fırtınalar Anlatım
3 Okyanusların Etkinlikleri, Dalganın Oluşumu, Dalgalar ve Deniz Kabarması, Deniz Altı Dünyası, Kıta Sahanlığı, Mercan Gelişimi, Derin Okyanuslar, Hendekler, Okyanus Ortası Sırtı Anlatım
4 Okyanusların Etkinlikleri, Dalganın Oluşumu, Dalgalar ve Deniz Kabarması, Deniz Altı Dünyası, Kıta Sahanlığı, Mercan Gelişimi, Derin Okyanuslar, Hendekler, Okyanus Ortası Sırtı Anlatım
5 Karaların Biçimlenmesini Sağlayan Etmenler: Erozyon, Rüzgar Aşındırması, Kıyı Aşındırması, Yükselmiş ve Çöken Kıyı Çizgileri, Akarsu Aşındırması, Buzul Aşındırması Anlatım
6 Kayaçların Gelişim Tarihçesi, Jeolojik Yaş Saptanması, Jeolojik Zaman Çizelgesi Anlatım
7 Yaşamın İlk Evreleri, İlk oksijen, Kimyasal Zincirler, Okyanusta Yaşam, İlk Çağ Denizleri Anlatım
8 Ara Sınav Sınav
9 Prekambriyen denizleri ve canlı yaşamı, Kambriyen Denizleri: Büyük Nautiloidler, Büyük Salyangozlar, Trilobitler vs., Ordovisiyen Denizleri: Graptolitler, Nautiloidler Anlatım
10 Siluriyen Denizleri: Graptolitler, Crinoidler, İlk Balıklar, Devoniyen Deniz ve Kara Ekosistemi: Trilobitler, Brachiopodlar, Kemikli Balıklar, Kırkayaklar, İlk Kara Bitkileri, Karbonifer Deniz ve Kara Ekosistemi: Mercanlar, Brakiyopodlar, Crinoidler, İlk Kanatlı Böcekler ve Sürüngenler, İlk Kurbağagiller, İlk Omurgalılar, Kara Bitkileri Anlatım
11 Karaya İlerleyiş ve Yaşamda Karaya Sahip Olma Devri: Permiyen Deniz ve Kara Ekosistemi: Ot ve Et Yiyen Büyük Sürüngenler, Dev sinekler, İlk Ağaçlar: Sigillaria, Lepidodendron, Triyas Ekosistemi: Çok İlkel Dinazorlar, Balıklar, Kurbağagiller, Kıta kaymaları ve Ayrılmaları Anlatım
12 Jura Ekosistemi: Gelişmiş Pullu Balıklar ve Dinazorlar, Jura Paleocoğrafyası Anlatım
13 Kretase Paleocoğrafyası, Tetis Denizinin Durumu, Kara ve Deniz Kaplumbağaları, Dinazorlar, Modern Kemikli Balıklar Anlatım
14 Sürüngenlerin Yerini Alan Memeliler Çağı Paleosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı Et Yiyici Gruplar, Atın Atası, Eosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı Gergedan atası, Çok boynuzlu ot yiyiciler, İlk Yarasalar, Oligosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı Filin Atası, Et yiyici grupların gelişimi, Miyosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı Kıtasal kaymalar ile Avustralyanın izole kalması ve Avustralya keseli gruplarının ortaya çıkışı, Mastodon grupların görünümü, Pliyosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı İlk insanların rakibi memelilerin çoğalması, çeşitliliği, Pleyistosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı Buzul Çağı, Memelilerin dağılması ve değişimi, kıtalar arası göçü, Tahripkar ilk insan etkisi ile bir kısım memelilerin yokoluşu, Oligosen sonunda başlayan ilkel kafatasından ilk modern insan Homosapiensin çıkış evrimi Anlatım
15 Sürüngenlerin Yerini Alan Memeliler Çağı Paleosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı Et Yiyici Gruplar, Atın Atası, Eosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı Gergedan atası, Çok boynuzlu ot yiyiciler, İlk Yarasalar, Oligosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı Filin Atası, Et yiyici grupların gelişimi, Miyosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı Kıtasal kaymalar ile Avustralyanın izole kalması ve Avustralya keseli gruplarının ortaya çıkışı, Mastodon grupların görünümü, Pliyosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı İlk insanların rakibi memelilerin çoğalması, çeşitliliği, Pleyistosen Paleocoğrafyası ve Yaşamı Buzul Çağı, Memelilerin dağılması ve değişimi, kıtalar arası göçü, Tahripkar ilk insan etkisi ile bir kısım memelilerin yokoluşu, Oligosen sonunda başlayan ilkel kafatasından ilk modern insan Homosapiensin çıkış evrimi Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar