DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Heyelanlar ve Şev Stabilitesi JS   436 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tolga ÇAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Şev stabilitesi değerlendirmelerinde ve heyelanlar konusunda temel jeoteknik ve jeolojik kavramların öğretilmesi
Dersin İçeriği
Şev stabilitesi değerlendirmelerinde ve heyelanlar konusunda temel jeoteknik ve jeolojik kavramlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Heyelanların hareketin tipi, hızı ve malzemenin cinsine göre sınıflandırabilir
2) Şev stabilitesi değerlendirmelerinde malzemelerin fiziksel ve mekanik parametreleri belirler
3) Şev stabilitesi yöntemlerini kullanır
4) Bilgisayar programları ile şev modelleme yapabilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Heyelanların hareketin tipi, hızı ve malzemenin cinsine göre sınıflandırılması. Anlatım
2 Heyelanlar ve şev yenilmelerinin nedenleri. Anlatım
3 Şev stabilitesi değerlendirmelerinde gerekli temel parametreler (fiziksel özellikler). Anlatım
4 Şev stabilitesi değerlendirmelerinde gerekli temel parametreler (mekanik özellikler). Anlatım
5 Kaya ve zeminlerde yaygın olarak kullanılan yenilme kriterleri. Anlatım, Alıştırma uygulama
6 Şev stabilitesi hesaplamalarında kullanılan yöntemler Anlatım, Alıştırma uygulama
7 Sonsuz şevlerin stabilitesi Anlatım, Alıştırma uygulama
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Limit denge yöntemleri ve isveç dilim yöntemi Anlatım, Alıştırma uygulama
10 Bishop ve Genelleştirilmiş dilim yöntemi Anlatım, Alıştırma uygulama
11 Basit şev stabilitesi modellerinin elle çözümü Anlatım, Alıştırma uygulama
12 Şev stabilitesi modellerinin bilgisayar programları ile çözümü Anlatım, Alıştırma uygulama
13 Stabilite analizlerinde hassasiyet analizleri Anlatım, Alıştırma uygulama
14 Dinamik yükler etkisi altında stabilite analizleri. Anlatım, Alıştırma uygulama
15 Şevlerin stabilizasyonu. Anlatım, Alıştırma uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar