DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çok Disiplinli Mühendislik Projesi JZ   415 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ülvi Can ÜNLÜGENÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, proje hazırlama, rapor yazma ve sunum yapma gibi çeşitli alt gruplarda bağımsız çalışma ve sunum yapma becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında öğrencilere bir mühendislik projesinin tasarlanması, uygulanması, planlanması ve yapılabilirliği anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Almış olduğu proje konusunda bilgi birikimine sahip olur
2) Sunum yapma yeteneği kazanır
3) Bilimsel bir çalışmanın nasıl yapılacağını öğrenir
4) Bir çalışmanın sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek, rapor haline getirilmesi konusunda donanıma sahip olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bu ders kapsamında öğrencilere bir mühendislik projesinin tasarlanması, uygulanması, planlanması ve yapılabilirliği öğretilmektedir. Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
2 Danışman hocasıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunur Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
3 Proje çalışmasının başlığının belirlenmesi Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
4 Proje başlığı üzerine ön çalışmalar Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
5 Proje çalışması ile ilgili literatür taraması-1 Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
6 Proje çalışması ile ilgili literatür taraması-2 Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
7 Proje çalışmasında elde edilen verilerin yorumlanması Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
8 Ara Sınav Yapılan çalışmanın ön sunumu
9 Referansları kullanma tekniklerini öğrenmek-1 Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
10 Referansları kullanma tekniklerini öğrenmek-2 Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
11 Proje çalışmasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi-1 Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
12 Proje çalışmasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi-2 Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
13 Çalışılan projeyi sunuma hazırlamak-1 Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
14 Çalışılan projeyi sunuma hazırlamak-2 Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
15 Projenin danışmana sunulması Önerilen ders kitaplarındaki ilgili bölümlerin okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sözlü Sunum

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar