DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mukavemet JZ   226 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Altay ACAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenci genel mühendislik problemlerinin formüle edilmesini, organizasyonunu, çözümünü, çözümlerin optimizasyonu yöntemlerini, katı cisimlerin gerilme ve deformasyon analizlerini ve sistemlerin matematiksel olarak tanımlama yeteneğini elde etmektedir.
Dersin İçeriği
Gerilme kavramına giriş. Gerilme tipleri. Deformasyon ve strain kavramı. Gerilme ve strain çözümleri. Analitik ve grafiksel çözümler. Kayaçların deformasyonu. Enerji ve mukavemet.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gerilme kavramlarını anlar.
2) Deformasyon ve strain kavramlarını anlar.
3) Mühendislik problemlerini modelleyerek çözümlemeyi öğrenir.
4) Kayaçların deformasyon koşullarını anlar.
5) Gerilmeler, deformasyonlar ve enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi anlama yeteneğine sahip olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gerilme Kavramı; Normal gerilme, kesme gerilmesi, taşıma gerilmesi Literatür çalışması
2 Gerilme Çözümleri; Analitik ve grafiksel yaklaşımlar Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
3 Gerilmeler için Mohr Daireleri; Asal gerilmeler ve asal düzlemler, maksimum kesme gerilmesi, düzlemsel gerilme analizleri Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
4 Gerilme ve Strain; Deformasyonlar, Strain kavramı, gerilme-strain diyagramı, Elastisite modülü, poisson oranı, plastic ve elastik deformasyonlar Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
5 Strain için Mohr daireleri; Düzlemsel strain için Mohr dairesi, üç boyutlu strain analizleri Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
6 Strain Ölçümleri; Strain rozetleri ve çözümleri Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
7 Bükülme; deformasyonlar ve gerilmeler Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
8 Ara Sınav Önceki derslerin tekrarı
9 Eğilme; Elastik ortamda gerilmeler ve deformasyonlar, plastik deformasyonlar, kalıntı gerilmeler Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
10 Mukavemet için Şaft ve Kiriş Tasarımı; Kesme ve bükülme momenti diyagramları, uygulan yükler altında gerilmeler. Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
11 Kayaçlardaki Kuvvetler; Kuvvet sınıfları, gerilme alanları, gerilmeler için Mohr daireleri Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
12 Kayaçların Deformasyonu; Strain elipsoidleri, sonsuz strain de Mohr dairesi, sonlu strain de Mohr dairesi Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
13 Enerji Yöntemleri; Strain Enerjisi, Strain-Yoğunluk Enerjisi Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
14 Deformasyonda Tüketilen Enerji; Normal gerilmeler için elastik strain enerjisi Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
15 Deformasyonda Tüketilen Enerji; kesme gerilmeleri için elastik strain enerjisi Bir önceki dersin tekrarı ve verilen ödevlerin yapılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem derslerinin çalışılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Beer F. P, Johnston Jr E. R., Dewolf J. T. Mazurek D. F. 2009. Mechanics of Materials, 5th edt., McGraw Hill.Means W. D. 1976. Stress and Strain. Springer-Verlog