DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik 2 JZ   118 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali Arslan ÖZKURT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere Temel mühendislik dersleri ve Jeoloji Mühendisliği mesleki dersleri için gerekli olan matematiksel alt yapıyı öğretmek.
Dersin İçeriği
Koordinat sistemleri, integral, trigonometrik fonksiyonlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğrilerin denklemlerini dik koordinatlardan kutupsal koordinatlara çevirir, özel bazı eğrilerin grafiklerini kutupsal koordinatlarda çizer.
2) İntegral kavramının türevin tersi olduğunu kavrar. İntegral kullanarak alan, hacim, kütle merkezi bulur. Genelleştirimiş integralleri hesaplar.
3) Belirsiz integralin tanımı, Temel integral alma kurallarını öğrenir.
4) Değişken değiştirme yöntemi ve kısmi integrasyon ile integral hesaplar.
5) Basit kesirlere ayırma yöntemi ile integral hesaplayabilir.
6) Trigonometrik integraller
7) Trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral hesap yapabilir
8) Belirli integrali öğrenir.
9) Belirli integral yardımıyla alan ve hacim hesabı yapabilir.
10) Belirli integral ile Eğri yay uzunluğu ve yüzey alan hesabı yapabilir.
11) Kütle merkezi koordinatlarını bulur.
12) Pappüs Teoremi ve uygulamasını bilir
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Polar (Kutupsal) koordinatlar, Bazı özel eğrilerin grafikleri Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
2 Belirsiz integralin tanımı, Temel integral alma kuralları Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
3 Değişken değiştirme yöntemi ve kısmi integrasyon Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
4 Basit kesirlere ayırma yöntemi Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
5 Trigonometrik integraller Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
6 Trigonometrik dönüşüm yardımıyla integral hesap Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
7 Belirli integral Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Belirli integral yardımıyla alan ve hacim hesabı Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
10 Belirli integral yardımıyla alan ve hacim hesabı Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
11 Eğri yay uzunluğu ve yüzey alan hesabı Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
12 Kütle merkezi koordinatları Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
13 Pappüs Teoremi ve uygulaması Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
14 Genelleştirilmiş integraller (Sınırlanmamış Aralık) Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
15 Genelleştirilmiş İntegraller (Fonksiyonun Sınırlanmamış Olduğu Durum) Ders kitabındaki ilgili konuların okunması ve tartışılması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar