DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Jeolojisi JZ   417 7 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEDAT TÜRKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bir mühendislik yapısının yer seçim kriterlerinin öğretilmesi, araştırma yöntemleri, mühendislik jeolojisi haritaları, heyelan araştırmaları, baraj jeolojisi, tünel jeolojisi.
Dersin İçeriği
Giriş, Mühendislik Jeolojisi araştırma yöntemleri, yer seçimi, kayaçların mühendislik jeolojisi özelliklerinin belirlenmesi, mühendislik jeolojisi haritalarının yapımı, heyelan araştırma yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yer seçim kriterlerini öğrenir.
2) Araştırma yöntemlerini kavrar.
3) Heyelanları tanır.
4) Baraj jeolojisini anlar.
5) Tünel jeolojisini anlar.
6) Mühendislik projelerinde üç boyutlu düşünebilme yeteneğini kazanır.
7) Tasarım becerisini geliştirir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel Jeolojik bilgileri, Matematik ve Fen bilimleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olur ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilir. jeolojik problemleri tanıyabilir, kurgulayabilir ve bunlara çözüm üretebilir. Jeolojik problemler ile ilgili saptanan çözümlerin toplumsal etkilerini kavrar. Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle ederek çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
X
2
Jeolojik uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır. Jeolojik kayaç türlerini tanır, harita çizer, jeolojik kesitler çıkarır. Hertürlü yeraltı ve yer üstü doğal kaynakları ve doğal olarak gelişen Jeolojik tehlikeleri araştırabilir ve rapor yazar.
X
3
Jeolojik olayları üç boyutlu düşünebilir, yorumlayabilir, analiz ve sentez yapabilir. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçer ve kullanır. Bilişim teknolojilerini etkin kullanır.
X
4
Deney tasarlar ve uygular, veri toplayarak sonuçları analiz edip yorumlayabilir.
X
5
Jeolojik problemlerin çözümüne yönelik bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda aktif çalışır, sorumluluk alabilir.
X
6
Bilgiye erişme amaçlı kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını aktif kullanabilir.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
8
Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir, Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinçlidir ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındadır. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir. Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir ve çözüm üretebilir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mühendislik jeolojisi kavramı, tarihçesi, önemi Okuma
2 Mühendislik jeolojisi araştırma yöntemleri Okuma
3 Mühendislik Jeolojisi araştırma aşamaları (Ön araştırmalar, ayrıntılı çalışmalar, proje aşaması çalışmaları ve uygulama aşaması çalışmaları) Okuma
4 Mühendislik Jeolojisi Arazi çalışmaları, Yeraltı çalışmaları, Laboratuvar çalışmaları Okuma
5 Kayaçların Mühendislik jeolojisi özellikleri; jeolojik özellikler, fiziksel özellikler Okuma Deney / Laboratuvar
6 Kayaçların Mühendislik jeolojisi özellikleri; kimyasal özellikler, mekanik özellikler. Okuma
7 Kayaçların Mühendislik jeolojisindeki sınıflaması. Okuma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Mühendislik jeolojisi haritaları Okuma
10 Heyelan araştırmaları; kütle hareketlerinin sınıflaması Okuma
11 Heyelanlara neden olan faktörler Okuma
12 Heyelanları önleme yöntemleri, Şev duraylılık analizleri Okuma
13 Baraj yeri jeolojik araştırmaları, yer seçim kriterleri Okuma
14 Tünel güzergahı araştırmaları Okuma
15 Otoyol güzergahı araştırmaları. Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar