DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mechanical Science Laboratory 2 MES   442 8 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin AKILLI
Dersi Verenler
Prof. Dr.HÜSEYİN AKILLI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HÜSEYİN AKILLI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makine Mühendisliği anabilim dallarında işlenen ders konularının laboratuvar ortamında deneysel olarak gerçekleştirilmesi
Dersin İçeriği
Termodinamik, enerji, otomotiv, mekanik, konstrüksiyon imalat ve makine teorisi dinamiği konularında deneyler yaparak sonuçları rapor haline getirir ve sonuçları irdeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Lisans öğretiminde almış olduğu teorik bilgileri laboratuvarda uygulama becerisi kazanır.
2) Deney sistemi düzenler
3) Deneysel çalışma gerçekleştirir
4) Elde ettiği sonuçları yorumlar
5) Rapor hazırlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen ve mühendislik temel bilgisi ile donanımlı olma
2
Makine mühendisliğinin temel kavram, kuram ve prensiplerine hâkim olma
3
Makine mühendisliği temel alanlarında deney tasarlayıp, yapabilme; çıkan sonuçları ve elde edilen verileri irdeleyip yorumlayabilme
4
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
5
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Takım çalışmasına yatkın olma, çevresiyle iyi iletişim kurabilme; çok yönlü ve disiplinler arası çalışan bir takımın üyesi olarak verimli çalışabilme
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deneylerin hazırlıklarının yapılması Deney föyü
2 Deneylerin hazırlıklarının yapılması Deney föyü
3 Çekme ve Sertlik Deneyi Deney föyü
4 Çekme ve Sertlik Deneyi Deney föyü
5 Basit Titreşim Deneyi Deney föyü
6 Basit Titreşim Deneyi Deney föyü
7 Sürtünme Deneyi Deney föyü
8 Ara Sınav Deney föyü
9 Yorulma ve Darbe Deneyi Deney föyü
10 Yorulma ve Darbe Deneyi Deney föyü
11 Mikroprosesör Deneyi Deney föyü
12 Mikroprosesör Deneyi Deney föyü
13 Telafi Deneyleri Deney föyü
14 Telafi Deneyleri Deney föyü
15 Telafi Deneyleri Deney föyü
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Deney föyü

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar