DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Circuit Theory 2 EEE   224 4 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut İKİZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.TURGUT İKİZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TURGUT İKİZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ac devrelerin fazör uzayında çözümünü tanıtmak. Ac devrelerde güç bileşenlerini kavratmak. Lineer ve ideal transformotör kavramlarını tanıtmak. Transfer fonksiyonu ve filtre kavramlarını göstermek. Laplace transform tekniği ile devre analizini kavratmak. Çift terminalli devre kavramını geliştirmek.
Dersin İçeriği
Ac devrelerin fazör uzayında analizleri. Ac devrelerde güç analizi. Karşılıklı indüktans, ideal ve lineer transformotörler. Transfer fonksiyonları ve filtreler. Laplace dönüşümü ile devre analizi. Çift terminalli devreler ve çift terminalli devre parametreleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi başaran bir öğrenci:
2) Fazör uzayında ac devrelerin analizini yapar,
3) Devre analizini kolaylaştıracak devre teoremlerini fazör uzayında uygular,
4) Aralarında karşılıklı indüktans bulunan bobinler ve/veya linear ve/veya ideal transformotör içeren devreleri analiz eder,
5) Herhangi bir zaman değişimli kaynakla uyarılmış bir devreyi Laplace dönüşümü ile analiz eder,
6) Bir devreyi çift terminalli alt devrelere ayırıp her bir devreye ilişkin parametreleri belirler,
7) Parametreleri bilinen bir çift terminalli devre içeren elektrik devresini analiz eder.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinüsoidaller, fazörler, Devre elemanlarının fazör uzayında terminal eşitlikleri, empedans ve atmittans, fazör uzayında temel yasalar, Eşdeğer empedans. Elektrik fiziğinin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Fazör uayında nokta potansiyelleri, göz akımları, süper pozisyon, kaynak dönüşümleri, Thevenin ve Norton teoremleri Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
3 Anlık ve ortalama güç, maksimum ortalama güç transfer teoremi, etkin değer, görünür güç ve güç katsayısı, Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Kompleks güç, ac güçün korunumu, güç katsayısının doğrultulması Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 Dengeli üç-faz gerilimler, Yıldız-yıldız bağlı devrelerin analizi, yıldız-üçgen bağlı devrelerin analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Üçgen-üçgen bağlı devrelerin analizi, üçgen-yıldız bağlı devrelerin analizi, Üç fazlı devrelerde güç analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Ara sınav Bütün önceki derslerin gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Faraday Yasası nın gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
9 Transfer fonksiyonları, seri ve paralel rezonans devreleri, pasif filtreler Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Bant genişliği, kalite faktörü, karmaşık bağlı bir devrenin karakteristiğinin belirlenmesi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Aktif filtreler; birinci mertebe alçak geçiren filtre, birinci mertebe yüksek geçiren filtre, Bant geçiren filtre, bant durduran filtre Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Laplace transformunun tanımı, Laplace transformunun özellikleri, Ters Laplace dönüşümü Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Laplace dönüşüm tekniğinin devre analizine uygulanması, komplek frekans uzayında kararlılık analizi ve devre sentezi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Empedans parametreleri, admittans parametreleri, hibrid parametreler, transmisyon parametreleri Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Parametreler arasındaki ilişkiler, çift terminalli devrelerin bağlantıları, parametreleri bilinen çift terminalli devreler içeren bir devrenin analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün önceki derslerin gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander, McGraw-Hill