DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sinüsoidaller, fazörler, Devre elemanlarının fazör uzayında terminal eşitlikleri, empedans ve atmittans, fazör uzayında temel yasalar, Eşdeğer empedans. Elektrik fiziğinin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Fazör uayında nokta potansiyelleri, göz akımları, süper pozisyon, kaynak dönüşümleri, Thevenin ve Norton teoremleri Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
3 Anlık ve ortalama güç, maksimum ortalama güç transfer teoremi, etkin değer, görünür güç ve güç katsayısı, Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
4 Kompleks güç, ac güçün korunumu, güç katsayısının doğrultulması Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
5 Dengeli üç-faz gerilimler, Yıldız-yıldız bağlı devrelerin analizi, yıldız-üçgen bağlı devrelerin analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
6 Üçgen-üçgen bağlı devrelerin analizi, üçgen-yıldız bağlı devrelerin analizi, Üç fazlı devrelerde güç analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
7 Ara sınav Bütün önceki derslerin gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Faraday Yasası nın gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
9 Transfer fonksiyonları, seri ve paralel rezonans devreleri, pasif filtreler Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
10 Bant genişliği, kalite faktörü, karmaşık bağlı bir devrenin karakteristiğinin belirlenmesi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
11 Aktif filtreler; birinci mertebe alçak geçiren filtre, birinci mertebe yüksek geçiren filtre, Bant geçiren filtre, bant durduran filtre Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
12 Laplace transformunun tanımı, Laplace transformunun özellikleri, Ters Laplace dönüşümü Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
13 Laplace dönüşüm tekniğinin devre analizine uygulanması, komplek frekans uzayında kararlılık analizi ve devre sentezi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
14 Empedans parametreleri, admittans parametreleri, hibrid parametreler, transmisyon parametreleri Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
15 Parametreler arasındaki ilişkiler, çift terminalli devrelerin bağlantıları, parametreleri bilinen çift terminalli devreler içeren bir devrenin analizi Önceki dersin gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün önceki derslerin gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fundamentals of Electric Circuits, Charles K. Alexander, McGraw-Hill