DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Antennas and Propagation Iı EEE   410 8 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Turgut İKİZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.TURGUT İKİZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.TURGUT İKİZ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kablosuz iletişim sisteminin ihtiyaçlarını karşılayacak antenlerin doğru türünü seçme yeteneği
Dersin İçeriği
Anten dizileri. Parazit elemanları dizisi.Yagi-Uda dizi. Yagi-Uda TV anten tasarımı. İletişim bağlantısı için sinyal-gürültü oranı. Bir antenin giriş empedansı. Bir anten Reaktansı (Poynting vektör yöntemi). Frekansdan bağımsız antenler. Eşit açılı sarmal anten. Konik eşit açılı sarmal anten. Log-periyodik anten. Bir günlük-periyodik anten tasarımı. Boynuz anten. Reflektör antenler. Parabolik reflektör. TV uydu iletişim bağlantısı. Dalga yayılımı: toprak ve uzay dalga. Iyonosferik yayılım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan bir öğrenci
2) Değişik amaçlı anten tasarımını gerçekleştirir.
3) Bir uygulama için uygun anten seçimini yapar
4) Bir iletişim sistemindeki anten performansını değerlendirir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anten dizileri Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
2 Parazit elemanları dizisi Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
3 Yagi-Uda dizi Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
4 Yagi-Uda TV anten tasarımı Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
5 İletişim bağlantısı için sinyal-gürültü oranı Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
6 Bir antenin giriş empedansı Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
7 Bir anten Reaktansı (Poynting vektör yöntemi) Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
9 Frekansdan bağımsız antenler Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
10 Eşit açılı sarmal anten, Konik eşit açılı sarmal anten Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
11 Log-periyodik anten. Bir günlük-periyodik anten tasarımı Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
12 Boynuz anten, Reflektör antenler, Parabolik reflektör Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
13 TV uydu iletişim bağlantısı Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
14 Dalga yayılımı: toprak ve uzay dalga.Iyonosferik yayılım Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
15 Tekrar Elektromagnetik Dalgalar ve Anten ve Propagasyon I derslerini almak Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Konstantin A. Balanis, Anten Teorisi, Analiz ve Tasarım