DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maden Yatakları 1 MDZ   307 5 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri MDZ109 General Geology
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nil YAPICI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNİL YAPICI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Metalik maden cevherleşmeşleriini oluşum mekaniği hakkında bilgi verir.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar / kayaçlar / Pegmatitik cevherleri / Pnomatolitic cevherleri / Pirometazomatic için maden yatakları / Cevher-yan kayaç ilişkileri / Cevher doku ve magmatik kayaçlar / granit ve cevherleri ilişkisi oluşumunda maden yataklarının / cevherleri bir magma ve oluşum yapısı / Kristalizasyon sınıflandırılması cevherleri / Hidrotermal cevher.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ceverleşmeler hakkında bilgi verir.
2) .Maden Yatağı kavramını anlar
3) .Jeolojik olayların maden yatağı üzerindeki etkilerinin belirler
4) Maden yatakları yan kayaç ilişkilerini gözlemler
5) Maden Yatağının oluşumunu belirler ve modeller
6) Maden yataklarında saha ve laboratuvar çalışmaları yapar
7) Magmatik oluşumlu metalik cevherleşmelerin içerikleri incelenir
8) Oluşum mekanizmaları öğrenilir
9) Oksitli, Sülfürlü ceveherleşmeler ve Türkiye yataklanmaları ve özellikleri öğrenilir.
10) Metalik cevherler tanınır
11) Maden yataklarının tanıtımı, sınıflandırılması, maden yataklarının oluşum mekanizmalarının öğretilmesi
12) oluşum modellerinin ortaya çıkartılması, ekonomik değere sahip cevherleşmelerin aranması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır
13) Maden yataklarını oluşturan süreçlerin anlaşılması
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
X
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygular.
X
4
Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlar.
X
5
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
X
6
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
X
7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme beceri elde eder.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
9
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´´nde kullanır.
X
13
Teknik resim kullanarak iletişim kurabilme yeteneğine sahip olur.
X
14
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur
X
15
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkında olunur.
X
16
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındalığına varır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maden yataklarını etkileyen faktörler, sınıflandırılması Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
2 Maden yataklarının yataklanma ve yan kayaç ilişkileri Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
3 Cevher yerleşimi Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
4 Maden yatakalarının yapı Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
5 Maden yatakalarında doku Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
6 Magmaların kristalleşmesi ve maden yataklarının oluşumu Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
7 Magmatik kökenli yataklar Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Yazılı Sınav
9 Erken magmatik yataklar Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Yazılı Sınav
10 Granit ve granitik kayaçlara bağlı yataklar Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
11 Pegmatitik maden yatakları Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
12 Pnömatolitik maden yatakları Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
13 Pirometazomatik maden yatakları Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
14 Hidrotermal maden yatakları Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
15 Volkano sedimanter yataklar Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili ders bilgileri ve ilgili web sayfaları, laboratuvar için cevher tanıma kriterlerinin öğrenilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar