DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vehicle Dynamics * AEN   353 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali KESKİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA ÖZCANLI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araçlar, Araç dinamiği, Araçlar sınıflandırılması, araca etki eden kuvvetler, Araç Özellikleri, Araç Enerji Dönüşümü, Motorlar türleri ve sınıflandırılması, Isı ve iş, Verimlilik, Motor gücü tork ve verimlilik eğrileri, İletim sistemi, Yürüyen aksam Dinamik tasarımı anlamak yeteneği ,, Volumetrik termal ve mekanik verimlilik, araçlar, Süspansiyon sistemleri, hareket denklemleri belirlenmesi için Lagrange Yöntemine Aerodinamik yük, sistemlerin Matlab / Simulink modelleme, dörtte araba modeli, Yarım araba ve Vücut Rulo Modu, Tam araba Titreşimli Model, dinamik hareket analizi için direksiyon kinematiği, Modelleme ve araç sistemleri kontrolü konularında bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin İçeriği
Araçlar, Araç dinamiği, Araçlar sınıflandırılması, araca etki eden kuvvetler, Araç Özellikleri, Araç Enerji Dönüşümü, Motorlar türleri ve sınıflandırılması, Isı ve iş, Verimlilik, Motor gücü tork ve verimlilik eğrileri, İletim sistemi, Yürüyen aksam Dinamik tasarımı anlamak yeteneği ,, Volumetrik termal ve mekanik verimlilik, araçlar, Süspansiyon sistemleri, hareket denklemleri belirlenmesi için Lagrange Yöntemine Aerodinamik yük, sistemlerin Matlab / Simulink modelleme, dörtte araba modeli, Yarım araba ve Vücut Rulo Modu, Tam araba Titreşimli Model, dinamik hareket analizi için direksiyon kinematiği, Modelleme ve araç sistemleri kontrolü

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Taşıt tasarımı, taşıt dinamikleri,tarihsel gelişim,taşıt dinamikleri çalışmaları,sürücü-araç müdaheleleri, taşıtların sınıflandırılması Ders notları ve kitaplar
2 Taşıtlara etki eden kuvvetler, harekete direnen kuvvetler,taşıt karakteristikleri, taşıt enerji dönüşümü, taşıt enerji dengesi Ders notları ve kitaplar
3 Motor tipleri ve sınıflandırılması, ısı ve iş, verim Ders notları ve kitaplar
4 Motorun güç ve sürüş torku, motor verim eğrileri, yakıt tüketimi, ideal motor performansı Ders notları ve kitaplar
5 Aktarma sistemleri, güç ve tork, vites kutusu ve kavrama dinamikleri, pervane-aktarma milleri Ders notları ve kitaplar
6 Hacimsel,ısıl ve mekanik verim, lastikler ve malzeme içeriği, temas kuvvetleri ve tork, lastik kodları Ders notları ve kitaplar
7 Taşıtlar üzerinde oluşan aerodinamik yükler, taşıt üzerindeki aerodinamik kuvvetler ve taşıta uygulanma anları Ders notları ve kitaplar
8 Ara sınav
9 Süspansiyon sistemleri, kaster konfigürasyonu, toe-in ve toe-out, kamber konfigürasyonu Ders notları ve kitaplar
10 Hareket denklemlerinin belirlenmesi için Lagrange metodunun kullanılması, sistemlerin Matlab/Simulink modeli Ders notları ve kitaplar
11 Çeyrek araba modeli, bisiklet araçlar ve gövde-yüzey modu, yarım araç ve gövde yuvarlanma modu, tam araç titreşim modeli Ders notları ve kitaplar
12 Kütle merkezi analizi ve modellenmesi, direksiyon kinematikleri, direksiyon mekanizması Ders notları ve kitaplar
13 Dinamik hareket analizi için modelleme ve taşıt sistemlerinin kontrolü Ders notları ve kitaplar
14 Taşıt kontrolü ve sürüş yardımcı sistemleri Ders notları ve kitaplar
15 Otomobil şasisi: Mühendislik temelleri, tipleri ve tipik yapıları Ders notları ve kitaplar
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
123456789