DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Occupational Health and Safety 1 AEN   363 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA ATAKAN AKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş sağlığı ve güvenliği kurallarının ve ilk yardım ve güvenlik önlemlerinin öneminin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
İş güvenliğinin tanımı, Kaza oluşumu, çeşitleri ve nedenleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, risk yönetimi, hareket eden insan ve araçların kazaları, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Hukuku ve yönetmelikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Standart güvenlik, sağlık ve güvenlik hukukunu bilir
2) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kurallara ve güncel yönetmeliğe hakim olunmasının sağlanması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders notları ve kitabı
2 GÜVENLİK VE SAĞLIK PROGRAMLARI Ders notları ve kitabı
3 SAĞLIK VE GÜVENLİK İÇİN DÜZENLEME Ders notları ve kitabı
4 RİSK YÖNETİMİ Ders notları ve kitabı
5 İnsan ve taşıt hareketleri - Tehlike ve kontrolü Ders notları ve kitabı
6 MANUEL VE MEKANİK TAŞIMA TEHLİKE VE KONTROLÜ Ders notları ve kitabı
7 Konveyörler ve asansörler tehlike Ders notları ve kitabı
8 Ara sınav
9 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Gösterip Yaptırma
10 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Gösterip Yaptırma
11 FIRINDA GÜVENLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Gösterip Yaptırma
12 İŞYERLERİNDE KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARI KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Gösterip Yaptırma
13 Tamir ve bakım için güvenlik önlemleri İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Gösterip Yaptırma
14 Makine Kaldırma için alınacak güvenlik Önlemleri İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Gösterip Yaptırma
15 İŞ EKİPMAN KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Gösterip Yaptırma
16-17 Final sınavı Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1