DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Graduation Thesis AEN   411 7 0 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye proje üretme ve sunum yapma becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciye proje üretme ve sunum yapma becerisi kazandırmak


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
2 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
3 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
4 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
5 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
6 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
7 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
8 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
9 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
10 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
11 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
12 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
13 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
14 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
15 Tez konusuyla ilgili literatür taraması ve düzenli gelişme toplantıları Literatür taraması
16-17 Sunum

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1