DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Introduction to Combustion AEN   264 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
HARUN BİLİRGEN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.KADİR AYDIN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yanmanın temel ilkelerini ve denklemlerini öğretmek
Dersin İçeriği
Yakıtlar ve yanma, Termodinamik özellikler, Gas karışımları, Gas-buhar karışımları, Kimyasal ve faz dengesi, yanma ve ısılkimya, bazı önemli kimyasal mekanizmalar, Laminer önceden karıştırılmış alevler, Dönem proje değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yanmanın temel kavramlarını anlayabilme
2) Yanma denklemelerini fiziksel ve matematiksel olarak anlayabilme ve uygulama koşullarını kavrayarak mühendislik problemlerine uygulayabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır
2
Çeşitli mühendislik teknikleri ve becerileri ile donanımlı olma
3
İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir
4
Teknik, ekonomik, çevresel, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik sınırlamaları dâhilinde çeşitli mühendislik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem, bileşen veya süreç tasarlayabilme
X
5
Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlama ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olma
X
6
Bir işletmede karşılaşabileceği uygulamaları bağımsızca inceleyip öğrenebilme; gördüğü problemlerinin kritik değerlendirmesini yapabilme; problemleri formüle edebilme ve uygun tekniği seçerek çözüm getirebilme
X
7
Bir ürünün veya üretim yönteminin tanımlanması, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanıma alınmasına öncülük edebilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olma ve kendini devamlı yenileyebilme
9
İngilizceyi teknik veya teknik olmayan konularda yazılı ve sözlü etkin kullanabilme
10
Çok etkin bir biçimde bilgisayar kullanabilme; bilgisayar destekli çizim, tasarım, çözümleme ve sunum yapabilme
X
11
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
12
Teknik ve etik sorumluluklarının farkında, meraklı ve yenilikçi olma

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yakıtlar ve yanma İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
2 Termodinamik özellik ilişkileri İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
3 Gaz karışımları ve Gaz-buhar karışımları İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
4 Kimyasal reaksiyonlar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
5 Kimyasal ve faz dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
6 Kimyasal ve faz dengesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
7 Yanma ve termokimya İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
8 Ara sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Proje İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
10 Kimyasal kinetik İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
11 Bazı önemli kimyasal mekanizmalar İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
12 Laminer önceden karıştırılmış alevler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
13 Laminer önceden karıştırılmış alevler İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
14 Dönem proje değerlendirmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
15 Dönem proje değerlendirmesi İlgili konu ders notlarından ve referans kaynaklardan okunmalıdır. Anlatım
16-17 Final sınavı Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar