DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Problem çözümünde boyut analizi Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Atomlar ve atom kuramı Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Kimyasal bileşikler Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Kimyasal formüller ve adlandırma Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Kimyasal tepkimeler Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Sulu çözelti tepkimeleri Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Çözeltiler ve özellikleri Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Asitler Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Bazlar Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Atomun elektron yapısı Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Final Sınavı Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav değerlendirmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar