DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyolojik Sistemler ve Radyasyon BMM   220 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa GÜVEN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektromanyetik ışıma ve radyasyon kavramlarını tanıtarak, elde edilmesini ve kaynaklarını, maruz kalma ve medikal kullanım alanlarını, İzotoplar ve nükleer tıp uygulamaları, radyasyonun biyolojik etkilerini tanıtmak.
Dersin İçeriği
Elektromanyetik ışıma- giriş-genel bilgiler Radyasyonun sınıflaması,Non-iyonize ışınlar, biyolojik etkileri ve biyomedikal uygulamaları. İyonize radyasyonun biyolojik etkileri ve biyomedikal uygulamaları. Nükleer tıp ve biyomedikal uygulamalar. Radyasyon güvenliği Non-iyonize ve iyonize radyasyonun endüstriyel uygulamaları. Radyasyon ve çevre.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Radyasyonun biyolojik sistemlere etkisini bilir.
2) Radyasyonun biyomedikal uygulamalarını bilir.
3) Radyasyon ile ilgili parametreleri öğrenir.
4) Radyasyona dayalı sistemleri öğrenir.
5) Radyasyona dayalı sistemlerin çalışma prensibini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, 3-Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin tıp, tıp teknolojileri ve sağlık alanındaki sorunlara katkılarını değerlendirebilme
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektromanyetik ışıma- giriş-genel bilgiler Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
2 Radyasyonun biyolojik etkilerine göre sınıflaması Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
3 Non-iyonize ışınlar, fiziksel ve biyolojik etkileri Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
4 Non-iyonize ışınların biyomedikal uygulamaları: Radyofrekans, Lazer, Ultraviyole Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
5 İyonize radyasyon ve biyolojik etkileri Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
6 İyonize radyasyonun biyomedikal uygulamaları, X-ışını, Röntgen Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
7 Bilgisayarlı Tomografi Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Bilgisayarlı Tomografi Ara sınav Nükleer tıp, giriş-genel bilgiler Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
10 Nükleer tıp görüntüleme, Sintigrafi, PET Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
11 Nükleer tıp tedavi Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
12 Radyasyon iş güvenliği Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
13 Non-iyonize radyasyonun endüstriyel uygulamaları Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
14 İyonize radyasyonun endüstriyel uygulamaları Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
Gösteri
15 Final sınavı Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav değerlendirmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar