DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyomekanik 1 BMM   218 4 4 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Kerem ÜN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Statiğin ve Dinamiğin biyomekanik uygulamalarını göstermek, mukavemeti ve biyomekanik uygulamalarını göstermek
Dersin İçeriği
Statik ve dinamiğin biyomekanik uygulamaları, her yönüyle mukavemet ve biyomekanik uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı koordiant sistemlerinde taneciklerin hız-ivme analizini yapar
2) Rijit cisimlerin kinematiğini inceler.
3) Rijit cisimlerin enerji ve momentum analizini yapar
4) Analyzes the energy and momentum of rigid bodies.
5) Malzemede burulma, bükülme ve yanal yüklenmede olıuşan gerilmeleri analiz eder.
6) Mohr Çemberi çizerek gerilme dönüşümü yapar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, 3-Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin tıp, tıp teknolojileri ve sağlık alanındaki sorunlara katkılarını değerlendirebilme
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vektörler, vektör çarpımları, moment Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
2 Üç boyutlu denge, dağılmış yükler, ağırlık merkezi Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
3 Noktasal cisimlerin kinematiği ve kinetiği Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
4 Noktasal cisimlerde iş, enerji momentum Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
5 Rijit cisimlerin kinematiği ve kinetiği Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
6 Rijit cisimlerde iş, enerji momentum Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
7 Mukavemete giriş, gerilme ve gerinim kavramları Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
8 Ara Sınav Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Yazılı Sınav
9 Elastiklik sabitleri, çekme ve kayma gerilmeleri Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
10 Eksenel yüklenme ve biyomekanik uygulamalar Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
11 Burulma ve biyomekanik uygulamalar Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
12 Bükülme ve biyomekanik uygulamalar Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
13 Yanal yüklenme ve biyomekanik uygulamalar Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
14 Kombine yüklemeler ve biyomekanik uygulamalar Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Anlatım
15 Final sınavları Derskaynaklarından ilgili bölümü okuma Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders konularının tekrarı, alıştırma soruları çözülmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar