DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyomedikal Enstrumantasyon Lab. 2 BMM   306 6 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin, Medikal Enstrümantasyon tekniğinde kullnaılabilecek deney setlerini kullanabilmesinin sağlanması, bu ve benzeri cihazlar yardımıyla veriler toplayıp onları Matlab veya LabView ortamında işleyip anlamlandırmasını sağlamayı, hastanalerde kullanılan kalibrasyon ve ölçüm cihazlarının kullanımın becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
MATLAB programlama LabView programlama Veri toplama Sinyal işleyip medikal sonuç elde etme Kalirasyon ve Ölçüm cihazlarının kullanımını öğrenme Temel düzeyde medikal cihaz dizay etme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel düzeyde LabView öğrenir
2) İlgili deney setini kullanarak veri toplamayı öğrenir Toplanan veriler üzerinde filtreleme yapabilir
3) O verilerden analizler sonucunda medikal çıkartır Tıbbı kalibrasyon ve ölçüm cihzları kullanabilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, 3-Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin tıp, tıp teknolojileri ve sağlık alanındaki sorunlara katkılarını değerlendirebilme
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 LabVIEW Programlama: LabVIEW programlamaya giriş Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
2 LabVIEW Programlama: Temel kod yazma Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
3 LabVIEW Programlama: Kompleks problemler için kod yazılması Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
4 LabVIEW Programlama-Arduino Programlama Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
5 Arduino ile Sıcaklık Ölçümü Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
6 Arduino ile Nabız Ölçümü Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
7 Odyometre Uygulaması Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Performans Değerlendirmesi
9 Arduino ve LabVIEW Kullanarak EDA Ölçümü Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
10 Arduino ve LabVIEW Kullanarak Eklem Açısı Ölçümü Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
11 Arduino ve LabVIEW Kullanarak Tansiyon Ölçümü Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
12 Arduino ve LabVIEW Kullanarak EKG Sinyali Alma Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
13 Arduino ve LabVIEW Kullanarak EEG Sinyali Alma Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
14 Telafi Deneyleri Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Deney / Laboratuvar
15 Telafi Deneyleri Deney föylerinin okunması ve orada belirtilen ön çalışmanın yapılması Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar