DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektronik Lab. 1 BMM   226 4 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İSTANBULLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
BMM224 Elektronik I dersi kapsamında anlatılan elektronik eleman ve devrelerinin uygulamalarının yapılması.
Dersin İçeriği
Ölçü aletleri, yarıiletken diyotlar ve uygulama devreleri, BJT ve MOSFET elemanlarının karakteristikleri, BJT ve MOSFETli devrelerin DC ve ac analizleri, BJT'li ve MOSFET'li kuvvetlendiriciler, frekans analizleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuvar kurallarını anlar.
2) Ölçü aletlerini kullanır.
3) Yarıiletken diyot karakteristiklerini elde eder.
4) Doğrultma devrelerini uygular.
5) Gerilim katlayıcı devrelerini uygular.
6) Kırpıcı-kenetleyici devreleri uygular.
7) BJT ve MOSFET karakteristik eğrilerini elde eder.
8) BJT ve MOSFET kutuplama devrelerini uygular.
9) BJT ve MOSFET küçük işaret karakteristiğini çıkarır.
10) BJT ve MOSFET yükselteç devrelerini kurar.
11) BJT and MOSFET yükselticileri tanır.
12) BJT ve MOSFET devrelerinin frekans cevabı ölçümlerini yapar.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, 3-Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin tıp, tıp teknolojileri ve sağlık alanındaki sorunlara katkılarını değerlendirebilme
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuvar kuralları ve dersin muhtevası. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
2 Osiloskop, multimetre, BRD-02 Cihazlarının kullanımı. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
3 Yarıiletken diyot karakteristiklerinin elde edilmesi. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
4 Diyot doğrultma devreleri. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
5 Gerilim katlayıcı devreleri. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
6 Kırpıcı ve Kenetleyici devreler Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 BJT karakteristik eğrilerinin elde edilmesi. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Performans Değerlendirmesi
9 BJT kutuplama devrelerinin analizi. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
10 Ortak emiterli BJT kuvvetlendirici devresinin uygulanması. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 Ortak kollektor ve ortak bazlı BJT kuvvetlendirici devreleri. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 MOSFET elemanının karakteristik eğrisinin eldesi. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
13 MOSFET kuvvetlendirici devreleri. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 BJT devrelerinin frekans analizleri. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
15 MOSFET devrelerinin frekans analizleri. Laboratuvar föyünü okuma, ön hazırlık raporunu hazırlama ve simulasyon yapma Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama tabanı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar