DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyoloji BMM   221 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Besim ÖZAYKAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.BESİM ÖZAYKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyomedikal Mühendisliğine uyarlanmış şekilde İnsan Fizyolojisini öğrenmek.
Dersin İçeriği
Fizyolojiye giriş, hücre fizyolojisi; Hücreler arası iletişim, hücrelerde elektriksel potansiyeller; Kas fizyolojisi; Sinir sistemi fizyolojisi, sinapslarda iletim, duyusal sistem; İşitme, denge ve görme sistemleri; Motor işlevler; Öğrenme ve bellek, limbik sistem, otonomik sistem; Dolaşım sistemi, kalbin elektrofizyolojisi, kalp kasının işlevi, kalp işlevinin düzenlenmesi; Kan akımı, kapilerler düzeyinde madde alışverişi, venöz dönüş; Solunum fizyolojisi; Sindirim fizyolojisi; Kan fizyolojisi, endokrin ve üreme fizyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizyolojideki temel kavramları açıklayabilme
2) Hücreler arası iletişim mekanizmalarını açıklayabilme
3) Uyarılabilir hücrelerdeki elektriksel potansiyellerin nasıl oluştuğunu açıklayabilme
4) Kas işlevinin elektriksel ve mekanik temellerini tanımlayabilme
5) Sinir sisteminin genel işlevini tanımlayabilme
6) Sinaplardaki iletimin mekanizmalarını açıklayabilme
7) İşitme, denge ve görme sistemlerinin mekanizmalarını açıklayabilme
8) Sinir sisteminin motor işlevlerinin mekanizmalarını yorumlayabilme
9) Öğrenme ve bellek mekanizmalarını, limbik sistemin işlevini ve otonomik işlevleri açıklayabilme
10) Kalp işlevinin elektriksel ve kasılma ile ilgili mekanizmalarını tanımlayabilme
11) Kalp işlevinin düzenlenme mekanizmalarını açıklayabilme
12) Kan akımı ile ilgili özellikleri ve kapiler düzeyinde madde alışveriş mekanizmalarını yorumlayabilme
13) Solunum fizyolojisini açıklayabilme
14) Sindirim fizyolojisini açıklayabilme
15) Kan, endokrin ve üreme fizyolojisini açıklayabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, 3-Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin tıp, tıp teknolojileri ve sağlık alanındaki sorunlara katkılarını değerlendirebilme
X
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
X
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
X
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
X
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
X
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
X
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
X
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizyolojiye Giriş ve Hücre Fizyolojisi; Homeostaz; Hücre organellerinin işlevi; Hücre işlevlerinin genetik kontrolü; Hücre zarlarından maddelerin taşınması; Difüzyon; Ozmoz; Aktif taşıma Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
2 Hücreler arası iletişim; Sinir hücresinin işlevsel yapısı; Yerel potansiyeller; Aksiyon potansiyelleri Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
3 Çizgili kas, düz kas ve kalp kası fizyolojisi; Nöromüsküler iletim Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
4 Sinir sistemi fizyolojisi: Genel ilkeler; Sinapsların temel işlevleri, sinapslarda kimyasal iletimin özellikleri; sinaptik potansiyeller; Sinir sistemin örgütlenmesi; Duyusal sistem; Motor sistem Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
5 İşitme ve denge duyuları; görme duyusu; Sinir sisteminin motor işlevleri; Spinal refleksler; Serebellum ve bazal gangliyonların işlevleri Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
6 Beynin zihinsel işlevleri; Öğrenme ve bellek; Davranış ve motivasyon ile ilgili beyin mekanizmaları; Otonom sinir sistemi; otonomik refleksler Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
7 Kardiyovasküler sistem; Kalp kasının işlevsel yapısı; Kalp hücrelerinin elektrofizyolojisi; Kalbin ritmik uyarılması; Kalp dokusunda aksiyon potansiyelinin yayılması Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık
9 Kardiyak eksitasyon-kasılma eşlenmesi; Kalp döngüsü ve kalp pompası; Kalp debisi; Kalp atım hızı ve kalbin pompalama işlevinin düzenlenmesi Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
10 Elektrokardiyogram Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
11 Kan akımı; Kan basıncının temelleri; Kan basıncının kontrolü; Kapiler düzeyinde madde alışverişi; Venöz dönüş Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
12 Solunum sisteminin işlevi; Solunum mekaniği; Gaz yasaları ve ventilasyon; Gaz değişimi ve taşınımı Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
13 Solunum sisteminin işlevi; Solunum mekaniği; Gaz yasaları ve ventilasyon; Gaz değişimi ve taşınımı; Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
14 Sindirim fizyolojisi; boşaltım fizyolojisi-filtrasyon, sekresyon ve reabsorbsiyon; Vücut sıvıları; Sıvı ve ozmotik dengenin sürdürülmesi Ders kaynaklarından ilgili bölümü okuma
15 Kan fizyolojisi; Endokrin ve üreme fizyolojisi Sınava Hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık, konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar