DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendisler İçin Kimya BMM   110 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Güzide YÜCEBİLGİÇ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimya bilimini tanıtmak, kimyasal olayları anlayabilecek, yorum yapacak ve kullanacak düzeyde temel kimya bilgisini aktarmak
Dersin İçeriği
Maddenin özellikleri ve ölçümü, Atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal formüller ve adlandırma, Kimyasal tepkimeler, Çözeltiler ve özellikleri, asitler, bazlar, atomun elektron yapısı, kimyasal bağlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel mühendislik kavramlarını anlar.Asidik ve bazik özellikleri, maddeler ile bu maddelerin yapısal özellikleri arasındaki ilişkileri tanır
2) Atomlar, moleküller, iyonların temel davranışları ve kimyasal reaksiyonlar hakkında bilgi sahibi olur
3) Atomların yapısı ve etkileşimlerini öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, 3-Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin tıp, tıp teknolojileri ve sağlık alanındaki sorunlara katkılarını değerlendirebilme
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Problem çözümünde boyut analizi Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Atomlar ve atom kuramı Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Kimyasal bileşikler Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Kimyasal formüller ve adlandırma Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Kimyasal tepkimeler Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Kimyasal tepkimelerde hesaplamalar Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Sulu çözelti tepkimeleri Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Çözeltiler ve özellikleri Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Asitler Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Bazlar Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Atomun elektron yapısı Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Kaynaktan ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Final Sınavı Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav değerlendirmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar