DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Devre Lab. BMM   209 3 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cabbar Veysel BAYSAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiCABBAR VEYSEL BAYSAL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiCABBAR VEYSEL BAYSAL1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiCABBAR VEYSEL BAYSAL2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiCABBAR VEYSEL BAYSAL2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik-elektronik devrelerin analizi için gereken temel kavramların ve analiz yöntemlerinin deneysel olarak öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Laboratuarda güvenli çalışma prensipleri ve temel el aletleri kullanımı ile devre elemanları montaj pratik çalışmaları. Laboratuar cihazlarının tanıtımı ve ölçüm hatalarının çeşitli tipik ölçüm pratikleri ile açıklanması. Direnç Devrelerinin kurulması , hesapla ve ölçümlerle analizi.  Ohm Kanunu, Kirchhoff gerilim yasasının ve akım yasasının uygulaması.Çevre ve Düğüm Analiz Yöntemleri.Thevenin / Norton eşdeğer devresinin bulunması, süper pozisyon teoremi uygulaması. Kondansatör ve endüktörün değerlerinin hesapla ve ölçümle bulunması. RC, RL ve RLC devrelerinde geçici düzen incelenmesi. RC , RL ve RLC devrelerinde sürekli hal incelemesi ve Fazör analizi.AC SSH devrelerde güç hesaplama ve ölçümü. Eşlenik endüktans ve trafolar. Pasif filtre karakteristikleri . Değişken frekans analizi ve rezonans devreleri . Telafi Deneyleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Laboratuar el aletleri ve elektrik ölçü cihazlarını kullanma becerisi. Elektrik devrelerindeki elektriksel parametreleri ölçme becerisi
2) Doğru akım ile Alternatif akım devre parametrelerini ölçme becerisi. Doğru akım ile alternatif akım arasındaki farkları deneysel olarak kavrama
3) Filtre kavramını ve basit filtreler tasarımı.
4) Teori ile pratik uygulamaları karşılaştırma ve gerçek uygulamalar ile teorideki farklılıklar hakkında yorum yapma becerisi. Çeşitli temel devre tasarımları yapabilme becerisi.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, 3-Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin tıp, tıp teknolojileri ve sağlık alanındaki sorunlara katkılarını değerlendirebilme
2
1- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. 2. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.
3
1-Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme
4
1-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,2-Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,
5
1-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, 2-Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma
6
1-Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme,
7
1-Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme, 2-Disiplinler arası takım çalışması yapabilme
8
1-Biyomedikal Mühendisliğinde kalibrasyon ve kalite güvence sistemleri konularında bilinç sahibi olabilme, 2-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Laboratuarda güvenli çalışma prensipleri ve temel el aletleri kullanımı ile devre elemanları montajı pratik çalışmaları. Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
2 Laboratuar cihazlarının tanıtımı ve ölçüm hatalarının çeşitli tipik ölçüm pratikleri ile açıklanması. Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
3 Direnç Devrelerinin kurulması , hesapla ve ölçümlerle analizi. Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
4 Ohm Kanunu, Kirchhoff gerilim yasasının ve akım yasasının uygulaması. Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
5 Çevre ve Düğüm Analiz Yöntemlerinin uygulaması Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
6 Thevenin/Norton eşdeğer devresinin bulunması, süper pozisyon teoremi uygulaması. Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
7 Kondansatör ve endüktörün değerlerinin hesapla ve ölçümle bulunması. Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 RC , RL devrelerinde sürekli hal incelemesi ve Fazör analizi. Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 RLC devrelerinde sürekli hal incelemesi ve Fazör analizi. Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
11 AC SSH devrelerde güç hesaplama ve ölçümü. Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
12 Eşlenik endüktans ve trafolar. Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
13 Pasif filtre karakteristikleri ve uygulamaları Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
14 Değişken frekans analizi ve rezonans devreleri Ders kaynaklarını okuma ve ön hazırlık raporunu hazırlama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
15 Telafi Deneyleri Ders kaynaklarınından hazırlanma Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kaynaklarınından hazırlanma Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar