DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gemicilik,tekne Kullanma SUF   327 5 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Caner Enver ÖZYURT
Dersi Verenler
Prof. Dr.CANER ENVER ÖZYURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu Bu ders kapsamında, gemiye ait yönler, halatlar gemici bağları navigasyon araçları, seyir yardımcıları yanaşma ve ayrılma manevraları ile ilgili yöntemler incelenecektir.
Dersin İçeriği
Navigasyon ve gemicilik hakkındaki temel bilgileri edinme ve bu bilgileri denizcilik alanında değerlendirmek ve kullanmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gemicilik terimlerini bilir.
2) Bilinen bir mevkiyi deniz haritası üzerinde bulabilir.
3) İki mevki arasındaki mesafeyi hesaplayabilir.
4) Yanaşma ve ayrılma manevralarını bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
X
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
X
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Bilgiler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
2 Gemicilik terimleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
3 Tekneye ait yönler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
4 Halatlar ve Gemici Bağları 1 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
5 Halatlar ve Gemici Bağları 2 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
6 Manevrayı etkileyen faktörler 1 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
7 Manevrayı etkileyen faktörler 2 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
8 Ara sınav
9 Manevrayı etkileyen faktörler 3 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
10 Yanaşma ve ayrılma 1 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
11 Yanaşma ve ayrılma 2 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
12 Yanaşma ve ayrılma 3 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
13 Seyir araçları Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
14 Seyir yardımcıları 1 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
15 Seyir yardımcıları 2 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması
16-17 Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar