DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balıkçılık Yönetimi SUF   410 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hacer YELDAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.HACER YELDAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amaci balikçilik yönetiminin paydaslari, gerek duyulan veri kaynaklari ve bu verilerin kullanildigi modelleri ögrenmek; balikçiligi sosyal, kültürel, ekonomik ve biyolojik açidan irdeleyek yönetimde dogru karar verebilmektir.
Dersin İçeriği
Balikçilik Yönetiminin Amaci ve Hedefleri, Balikçiligin Genel Seyri ve Incelenmesi, Balikçilik ve Modeller, Balikçilik Verileri, Avcilik Filosu, Asiri Avcilik, Stoktaki Dalgalanmalar ve Optimum Balikçilik, Balik Stoklarinin Yönetimi, Avciligi Düzenleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir stoka uygulanan balıkçılığın mevcut durumunu tanımlayabilir
2) Balıkçılık yönetiminde kullanılacak modelin holistik mi, analitik mi olacağını belirleyebilir
3) Balıkçılık yönetiminde kullanılacak modelin gerek duyduğu verileri listeleyebilir
4) Balıkçılık yönetiminin paydaşlarını açıklayabilir
5) Balıkçılık yönetiminde izlemesi gereken stratejiyi belirleyebilir
6) Balıkçılık yönetimi tekniklerinden uygun olanını ayırd edebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Balikçilik Yönetiminin Amaci ve Hedefleri Balıkçılık Yönetimi 1-10. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
2 Balikçiligin Genel Seyri ve Incelenmesi Balıkçılık Yönetimi 10-19. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
3 Balikçilik ve Modeller Balıkçılık Yönetimi 19-26. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
4 Mesleki Balikçilik Verileri Balıkçılık Yönetimi 27-44. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
5 Arastirma Avciligi Verileri Balıkçılık Yönetimi 45-52. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
6 Avcilik Filosu Balıkçılık Yönetimi 53-65. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
7 Asiri Avcilik Balıkçılık Yönetimi 66-74. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sinavi Sınav için Çalışma
9 Stoktaki Dalgalanmalar ve Optimum Balikçilik Balıkçılık Yönetimi 75-84. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
10 Balikçilik Yönetimi ve Modeller Balıkçılık Yönetimi 85-92. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
11 Beverton ve Holtun Stoka Katilanlar Basina Düsen Ürün Model Balıkçılık Yönetimi 93-103. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
12 Balik Stoklarinin Yönetimi Balıkçılık Yönetimi 104-112. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
13 Balikçilik Yönetiminde Teorinin Uygulanmasi Balıkçılık Yönetimi 113-130. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
14 Avciligi Düzenleme Stratejileri Balıkçılık Yönetimi 131-136. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
15 Avcılığı Düzenleme Teknikleri Balıkçılık Yönetimi 136-148. sayfalar okunacak Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Final Sınavı Anlatım
Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiger Kaynaklar