DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Plankton kültürünün tarihçesi, mikroalglerin kültüre alinma gereksinimleri, mikroalglerin fiziksel ve kimyasal gereksinimleri. Dersi tanır, ders notunu edinir. Anlatım
Soru-Cevap
2 Plankton kültürü laboratuar kosullari, Laboratuarin tanitilmasi, Isik, Sicaklik, havalandirma-karistirma, besleyici elementler ve besi ortami hazirlanmasi. Ders notu ve laboratuar föyüne hazırlanarak gelirler. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Sterilizasyon tanimi, Sterilizasyon metodlari, besi ortami sterilizasyonu, besi ortami hazirlama. Ders notu ve laboratuar föyüne hazırlanarak gelirler. Anlatım
Tartışma
4 Alg kültürlerinde büyümenin tanimi, Algal büyümenin evreleri, büyüme parametreleri, hücre sayimi ile büyümenin ölçümü. Ders notu ve laboratuar föyüne hazırlanarak gelirler. Anlatım
Soru-Cevap
5 Mikroalg kültür yöntemleri, Kesikli ve Sürekli kültür yöntemleri, kuru madde analizi ile algal büyümenin belirlenmesi. Ders notu ve laboratuar föyüne hazırlanarak gelirler. Anlatım
Soru-Cevap
6 Mikroalg izolasyon yöntemleri. Klorofil a analizi. Ders notu, laboratuar için föy.Kuru madde hesaplanması ödevini yaparlar. Anlatım
Soru-Cevap
7 Yaygin olarak kültüre alinan alg türleri, fiziksel ve kimyasal gereksinimleri, mikroskopta türlerin incelenmesi. Ders notu, laboratuar için föy. Klorofil a miktarı hesaplanması ödevini yaparlar. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sinav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Disari alg kültürleri, havuzlarda ve fotobiyoreaktörlerde mikroalg üretiminin genel prensipleri. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
10 Mikroalgal ürün hasati, optik yogunluk ölçümü. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
11 Havuz ve Fotobiyoreaktörler için besi ortami hazirlanmasi ve asilama. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
12 Rotifer kültürü, rotiferler kültürü için gerekli kosullar. Rotiferin morfolojik yapisi. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
13 Daphnia kültürü, Daphnia kültürü için gerekli kosullar. Daphnia´nin morfolojik yapisi. Rotifer ve Daphnia beslenmesi. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
14 Artemia kültürü, Artemia kistlerinin açilmasi için gerekli fiziksel ve kimyasal kosullarin hazirlanmasi ve kistlerin kuluçka edilmesi. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
15 Kuluçka edilmiş Artemia ların morfolojik yapıları ve beslenmesi. Ders notu, laboratuar için föy. Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar