DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Plankton Kültürü SUF   304 6 1 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oya IŞIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.OYA IŞIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fitoplanktonik organizmalari laboratuar ortaminda ve disari ortamda açik ve kapali sistemlerde kültüre almak, fitoplankton ve zooplanktonu kültüre almak için gerekli fiziksel ve kimyasal kosullari saglamak, kültüre alinan fitoplankton ve zooplankton türlerini ve temel biyolojik ihtiyaçlarini belirlemek, kültür yöntemlerini, Mikroalg izolasyon yöntemlerini, mikroalgal büyümeyi tanimlamak ve ölçmek. Besi ortami hazirlamak ve asilama yapmak ve uygulamak. Fitoplankton ve zooplankton hasatini yapmak, hasat yöntemlerini bilmektir.
Dersin İçeriği
Fitoplanktonik organizmalari kültüre alma kosullari, sürekli ve kesikli kültür yöntemleri, mikroalg kültüründe sterilizasyon, mikroalg izolasyon teknikleri, laboaruar kosullari, mikroalg kültürü için gerekli fiziksel ve kimyasal kosullar, algal büyümenin tanimi, algal büyümeyi belirleyen parametreler ve ölçümü, besi ortami hazirlama ve besleyici elementler, Asilama, hasat, disari ortamda havuzlarda mikroalg üretimi, fotobiyoreaktör tanimi, zooplankton kültürü, kültüre alinan fitoplankton ve zooplankton türleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fitoplanktonik organizmaların gereksinimi olan fiziksel ve kimyasal kültür koşullarını sayar.
2) Mikroalglerin kultüre alınma gerekçlerini açıklar, tarihçesiyle ilgili kısa bilgi verir, ilk kültüre alınan türlerin isimlerini sıralar.
3) Laboratuvar ortamında gerekli koşulları sayar, kesikli ve sürekli kültür yöntemlerini tanimlar ve açıklar.
4) Sterilizasyonu tanımlar, sterilizasyon yöntemlerini sayar ve prensiplerini açıklar, sterilizasyonda kullanılan cihazların nasıl çalıştığıni ana hatlarıyla açıklar.
5) Alg kültürlerinde büyümeyi açıklar, büyüme tanımını yapar, büyüme parametrelerini tanımlar.
6) Mikroalg izolasyon yöntemlerini sayar ve açıklar.
7) Kesikli ve Sürekli Kültürün tanımını yapar, besi ortamı hazırlar.
8) Mikroalg izolasyon tekniklerini tanımlar, agar ile katı besi yeri hazırlar, ekim yapar
9) Kültüre alınacak alg türü seçim kriterleri, yaygın olarak ültüre alınan mikroalg türleri.
10) Dışarı alg kültürü genel prensiplerini açıklar havuz ve fotobiyoreaktörü tanımlar.
11) Klorofil a analizini yapar. hücre sayar, kültürün optik yoğunluğunu ölçer, kuru madde analizi yapar.
12) Rotifer kültürünü açıklar, rotifer kültür koşullarını tanımlar.
13) Klorofil a analizini yapar. hücre sayar, kültürün optik yoğunluğunu ölçer, kuru madde analizi yapar.
14) Artemia kültür koşullarını ve artemia kisti açmayı açıklar.
15) Daphnia (su piresi) kültür koşullarını tanımlar.