DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Navigasyon ve Meteoroloji SUF   323 5 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Caner Enver ÖZYURT
Dersi Verenler
Doç. Dr.CANER ENVER ÖZYURT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiERHAN AKAMCA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Navigasyon ve meteoroji hakkindaki temel bilgileri edinme ve bu bilgileri denizcilik alaninda degerlendirmek ve kullanmak.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsaminda, deniz navigosyonunun tipleri, koordinat sisteminin referans elemanlari ile mesafe hesaplama, seyir esnasinda fiks mevki tayin etme yöntemleri incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilinen bir mevkiyi deniz haritası üzerinde bulabilir.
2) İki mevki arasındaki mesafeyi hesaplayabilir.
3) Seyir esnasında görünen sahil maddeleri yardımıyla mevki tayin edebilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Navigasyonun tanimi ve siniflandirmasi. Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
2 Navigasyonla ilgili kavramlar ve temel hesaplamalar Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Pusula okuma ve magnetik pusulada düzeltme Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Harita kullanma, mevki bulma, Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Seyir rotasi hesaplamasi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Seyir rotasi hesaplamasi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Denizcilik yayinlari, fenerler ve samandira sistemleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sinav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Iki yada üç keterizle mevki bulma Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Metorolojiye giris Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Rasat ve rasat istasyonlari Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Atmosfer Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Hava kütleleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Bulutlar ve yagislar Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Akıntılar ve dalgalar Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar