DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Bitkileri SUF   104 2 1 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sevim POLAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEVİM POLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su bitkilerini taniyarak ekosistemdeki rolleri ve önemlerini anlamak, çevresel sorunlarin su bitkisi habitatlarina etkisi hakkinda temel bilgileri kazanmaktir.
Dersin İçeriği
Bu derste su bitkisi kavrami, su bitkisi gruplari, su bitkilerinin morfolojik, anatomik ve fizyolojik özellikleri anlatilarak, gösterim ve laboratuar uygulamalari gerçeklestirilmekte, çevresel faktörlerin su bitkilerinin büyüme ve dagiliminda etkileri, kirliligin su bitkisi habitatlarina etkileri ve su bitkilerinin ekonomik kullanim alanlari teorik dersler ve uygulamali ögrenme ortamlari olusturularak ögretilmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Su bitkisi kavramını tanımlar ve su bitkilerinin ekosistemdeki rolünü açıklar.
2) 2.Su bitki yapısal özelliklerini açıklar.
3) 3. Su bitkilerinin taksonomik sınıflandırmasını yapar.
4) 4. Su ortamının temel fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar ve su bitkilerine etkileri konusunda değerlendirme yapar.
5) 5. Su bitkilerinin kullanım alanlarını açıklar.
6) 6. Kirlilik ve diğer çevresel sorunların su bitkileri habitatlarına etkilerini yorumlar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Su bitkilerinin tanimi ve siniflandirma yöntemleri Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
2 Su bitkilerinin taksonomik siniflandirmasi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Gösteri
3 Algler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Gösteri
4 Mantarlar, Karayosunlari Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
5 Egrelti otlari, Tohumlu bitkiler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
6 Su bitkilerinin morfolojik özellikleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
7 Su bitkilerinin fizyolojik özellikleri, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuvar için hazırlık Anlatım
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Tartışma
Yazılı Sınav
9 Su bitkilerinin fizyolojik özellikleri, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Su bitkilerinin dagilimini etkileyen çevresel faktörler, Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Su bitkilerinin dagilimini etkileyen çevresel faktörler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Gösteri
12 Kirlilik ve diger çev.faktörlerin su bitkisi habitatlarina etkileri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Gösteri
13 Su bitkilerinin yasam ortamlarina göre siniflandirilmasi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
14 Su bitkilerinin ekolojik önemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
15 Su bitkilerinin ekonomik önemi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, makale tarama Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, makale tarama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar