DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Mikrobiyoloji SUF   207 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim CENGİZLER
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM CENGİZLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroorganizmalarin tanimi ve çesitleri, ökaryotik ve prokaryotik özellikler, bakteriler, virüsler ve mantarlarin özellikleri ile kendi aralarinda ve yüksek organizasyonlu canlilarla olan iliskileri ve laboratuvarda incelenme yöntemlerinin ögrenilmesi
Dersin İçeriği
Mikroorganizma tanimi, Mikrobiyolojinin gelisim evreleri, ökaryot ve prokaryot organizmalarin özellikleri, bakteriler, virüsler ve mantarlarin genel özellikleri ve biyolojik yapilari, laboratuvarda mikroorganizmalari inceleme yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersi alan öğrenciler; mikroorganizmayı ve büyüklüğünü tanımlar,
2) Ökaryotik ve prokaryotik özellikleri açıklar
3) Bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmaların anotomik ve morfolojik yapıları ile inceleme yöntemlerini açıklar.
4) Mikroorganizmaların üretilme ortamları ile gerekli maddeleri tanımlar,
5) Mikroorganizma ile çevresi arasındaki etkileşimi belirler,
6) Su ürünleri hastalıklarında mikroorganizmaların etkisini ve mücadele yöntemlerini tartışır,
7) Mikroorganizmaların yararlı ve zararlı faaliyetleri ile çevresel parametrelerin mikroorganizmalar üzerine etkisini açıklar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikroorganizma tanimi ve mikrobiyolojinin gelisim süreci İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
2 Mikroorganizma büyüklükleri ve çesitleri, basit ve gram boyama yöntemi-laboratuvar uygulaması İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
3 Bakteri anatomisi, prokaryotik özellikleri İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
4 Riketsiya,klamidya ve inklüzyon cisimcikleri İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
5 Virüsler ve özellikleri İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
6 Ökaryotik mikroorganizmlar, mantarlar ve özellikleri İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
7 Bakteri, virüs ve mantarlarda üreme görünümü İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
8 Vize sinavi Ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Yazılı Sınav
9 Bakterilerin üretilme ortamlari ve gerekli maddeler, laboratuvar uygulamasi İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
10 Koloni, saf koloni ve koloni özellikleri, laboratuvar uygulaması İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
11 Besiyeri ve çesitleri, laboratuvar uygulamasi İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
12 Çevresel kosullarin mikroorganizmalar üzerine etkisi, laboratuvar uygulamasi İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
13 Mikroorganizmalarla mücadele yöntemleri, laboratuvar uygulamasi İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
14 Mikroorganizmalari inceleme yöntemleri, laboratuvar uygulamasi İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
15 Balık hastalıklarında mikroorganizmaların rolü, laboratuvar uygulaması İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma, ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Anlatım
16-17 Yıl sonu sınavı Ders kitabında ilgili bölümleri çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar