DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Balıkçılığı SUF   221 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Caner Enver ÖZYURT
Dersi Verenler
Doç. Dr.CANER ENVER ÖZYURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ögrencilerin Türkiye balikçilik sektörünün farkli bilesenlerini tanimasidir.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsaminda Türkiye Balikçiliginin ana bilesenleri, bu bilesenlerin zamana ve bölgeye göre degisimleri ve degisim nedenleri incelenecektir. Bunun yaninda Türkiye Balikçiliginin temel problemleri, sebepleri ve potansiyel çözümler tartisilacaktir. Buna ek olarak Türkiye Balikçiligi Dünya Balikçiligi ile karsilastirilacak ve ülke balikçiliginin gelistirilme potansiyeli degerlendirilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye balıkçılık üretiminin bileşenlerini tanır.
2) Deniz ve iç su balıkçılığının toplam balıkçılık üretimine katkılarını bilir.
3) Balıkçılık sektörünün yaşadığı idari ve bilimsel sorunlarını bilir.
4) Ekosistem ile balıkçılık etkileşiminin önemini kavrar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünya balikçilik üretimi ve Türkiyenin bu üretimdeki yeri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
2 Balikçilik üretiminin bilesenleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
3 Av araçlarinin tanitimi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
4 Teknelerin av bölgelerine göre dagilimi ve nedenleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
5 Sürdürülebilir balikçilik kavrami Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
6 Balikçilikta yasak ve sinirlamalar Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
7 Ticari Amaçli Su Ürünleri Avciligini Düzenleyen Teblig - No:2012/65 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
8 Ara sinav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 3/1 Numarali Ticari Amaçli Su Ürünleri Avciligini Düzenleyen Teblig - No:2012/65 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
10 3/1 Numarali Ticari Amaçli Su Ürünleri Avciligini Düzenleyen Teblig - No:2012/65 Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
11 Balikçilik faaliyetlerinin çevresel etkileri (Kayip av araçlari) Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
12 Balikçilik faaliyetlerinin çevresel etkileri (Hedef disi av) Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
13 Balikçilik faaliyetlerinin çevresel etkileri (Yayilimci türler) Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
14 Iskenderun Körfezinde balikçilik Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
15 İskenderun Körfezinde balıkçılık Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
16-17 Final Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar