DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünleri İşlemede Mikrobiyal Biyoteknoloji SUF   222 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih ÖZOĞUL
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH ÖZOĞUL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünleri islemede mikrobiyal biyoteknoloji hakkinda bilgi verilmesi, ögretilmesi ve kazanilan bilgilerin gida sanayisinde uygulanmasi
Dersin İçeriği
Biyoteknolojinin tanimi, kapsami ve tarihçesi, biyoteknolojinin siniflandirilmasi ve gida biyoteknolojisi, mikroorganizmalarin gelisim süreçleri, mikrobiyal biyoteknolojiye giris, starter kültür ve kullanildigi uygulamalar, küflerin ve mayalarin ürettigi endüstriyel ürünler, genetik mühendisligi ile elde edilen ürünler, su ürünlerinde mikrobiyal fermentasyon, starter kültürlerin ayristirilmasi ve saflastirilmasi, gida sanayinde kullanilan biyoteknolojik uygulamalar, organik asitlerin (laktik asit, asetik asit vb.) üretimi ve analiz yöntemi, transgenik organizmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su ürünleri mikrobiyolojisi ve biyoteknolojisi ile ilgili bilgileri öğrenir.
2) Kazandığı bilgilerle mesleki alanda kavramları karşılaştırır ve yorum yapar.
3) Mesleki alanda öğrendiği bilgileri gıda sanayisinde uygular
4) Mikrobiyal biyoteknolojik uygulamalardan laktik fermantasyonlarından elde edilen ürünlerle ilgili bilgileri öğrenir
5) Mikrobiyal biyoteknoloji laboratuvarını kullanma ve ilgili analizleri yapma yeteneği kazanır
6) Laboratuvar sonuçları değerlendirme ve rapor etme yeteneğine sahip olur
7) Starter mikroorganizmalar hakkında ve kültür koşuları hakkında bilgi ve beceri sahibi olur
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoteknolojinin tanimi, kapsami ve tarihçesi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
2 Biyoteknolojinin siniflandirilmasi ve gida biyoteknolojisi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
3 Mikroorganizmalarin gelisim süreçleri Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
4 Mikrobiyal biyoteknolojiye giris Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
5 Starter kültür ve kullanildigi uygulamalar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
6 Küflerin ve mayalarin ürettigi endüstriyel ürünler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
7 Genetik mühendisligi ile elde edilen ürünler Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Su ürünlerinde mikrobiyal fermentasyon Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Starter kültürlerin ayristirilmasi ve saflastirilmasi: Teorik bilgi Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Starter kültürlerin ayristirilmasi ve saflastirilmasi: Laboratuvar uygulamasi I Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Starter kültürlerin ayristirilmasi ve saflastirilmasi: Laboratuvar uygulamasi II Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması, laboratuar hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Gida sanayinde kullanilan biyoteknolojik uygulamalar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Organik asitlerin (laktik asit, asetik asit vb.) üretimi ve analiz yöntemi Konu ile ilgili kaynakların okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Transgenik organizmalar Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar