DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Yönetimi ve Organizasyonu SUF   225 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Oğuz TAŞBOZAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.OĞUZ TAŞBOZAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su ürünleri işletmelerinin yönetimi hakkında temel bilgiler
Dersin İçeriği
Su ürünleri işletmeleri yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su ürünleri işletmeleri hakkında bilgi edinir
2) İşletmelerin çeşitleri hakkında bilgi edinir
3) Su ürünleri işletmelerinin yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazanır
4) Su ürünleri işletmelerinin organizasyonu konusunda bilgi ve beceri kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Su ürünleri işletmeleri hakkinda temel kavramlar Ders konusu ile ilgili notların okunması
2 Su ürünleri işletmeleri hakkinda temel kavramlar Ders konusu ile ilgili notların okunması
3 Su Ürünleri işletme çeşitleri Ders konusu ile ilgili notların okunması
4 Su Ürünleri işletme çeşitleri hakkında temel bilgiler Ders konusu ile ilgili notların okunması
5 Kuluçkahaneler Ders konusu ile ilgili notların okunması
6 Kuluçkahaneler Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması, odev
7 Kafes işletmeleri Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması, odev
8 Ara sınav Ders konusu ile ilgili notların okunması ve sınav çalışması
9 Su ürünleri işleme üniteleri Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması
10 Su ürünleri işletme çeşitlerine göre yönetim ve organizasyon Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması
11 İşletme çeşitlerine göre yönetim ve organizasyon Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması
12 İşletme çeşitlerine göre yönetim ve organizasyon Ders konusu ile ilgili notların okunması
13 İşletme çeşitlerine göre yönetim ve organizasyon Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması
14 İşletme çeşitlerine göre yönetim ve organizasyon Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması
15 Genel değerlendirme Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması
16-17 Final sınavı Ders konusu ile ilgili notların okunması ve sınav çalışması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar