DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İhtiyoplanktona Giriş SUF   226 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sinan MAVRUK
Dersi Verenler
Prof. Dr.DURSUN AVŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amaci ögrencileri planktonik organizmalar ihtiyoplankton konusunda bilgilendirerek; balik yumurta ve larvalarinin tanimlanmasi, siniflandirilmasi, tipik ve morfolojik özellikleri, fekondite ve ilgili parametrelerle iliskileri, gelisim evreleri, örneklenmesi, korunmasi
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği öğrencileri planktonik organizmalar ve ihtiyoplankton konusunda bilgilendirerek; balık yumurta ve larvalarının tanımlanması, sınıflandırılması, tipik ve morfolojik özellikleri, fekondite ve ilgili parametrelerle ilişkileri, gelişim evreleri, örneklenmesi, korunması ve saklanması, larvaların davranışları ve göçleri konularını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Planktonik organizmalar arasından ihtiyoplanktonu ayırd eder
2) Şekil ve morfolojileri itibariyle balık yumurtalarını tanımlar
3) Balık larvalarını şekil ve morfolojik olarak tanımlar
4) Balık yumurta ve larvalarının nasıl örnekleneceğini gösterir
5) Balık larvalarının davranışlarını açıklar
6) Balıklarda ergin bireylerle yumurta ve larvaların göç şablonunu ayırd eder
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giris, Planktonik Organizmalar Ders Kitabı: 1-3. Sayfalar Okunacak Anlatım
2 Ihtiyoplankton Ders Kitabı: 3-14. Sayfalar Okunacak Anlatım
3 Yumurtalarin Sekli ve Morfolojisi Ders Kitabı: 14-18. Sayfalar Okunacak Anlatım
Tartışma
4 Yumurtalarin Siniflandirilmasi Ders Kitabı: 19-24. Sayfalar Okunacak Anlatım
Tartışma
5 Yumurtalarin Gelisim Safhalari Ders Kitabı: 25-36. Sayfalar Okunacak Anlatım
6 Yumurtalarin Tanimlanmasi Ders Kitabı: 36-42. Sayfalar Okunacak Anlatım
7 Larval Gelisim Ders Kitabı: 42-49. Sayfalar Okunacak Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav İçin Hazırlık Yazılı Sınav
9 Larvalarin Yapisal Özellikleri Ders Kitabı: 49-52. Sayfalar Okunacak Anlatım
10 Larvalarin Tanimlanmasi Ders Kitabı: 52-61. Sayfalar Okunacak Anlatım
11 Ihtiyoplanktonun Örneklenmesi Ders Kitabı: 62-72. Sayfalar Okunacak Anlatım
Tartışma
12 Örnekler, Elde Edilmesi, Korunmasi ve Saklanmasi Ders Kitabı: 73-79. Sayfalar Okunacak Anlatım
Tartışma
13 Balik Larvalarinda Davranis ve Kisa Sinav Ders Kitabı: 80-86. Sayfalar Okunacak Anlatım
14 Balik Yumurta ve Larvalarinda Dagilim Ders Kitabı: 87-92. Sayfalar Okunacak Anlatım
15 Balık Larvalarında Göç Ders Kitabı: 93-98. Sayfalar Okunacak Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiger Kaynaklar