DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağ Yapım ve Donam Tekniği SUF   302 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Caner Enver ÖZYURT
Dersi Verenler
Doç. Dr.CANER ENVER ÖZYURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amaci, ögrencilerin av araçlarinin temel bilesenlerini bilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsaminda, balikçilik uygulamalarinda kullanilan ag materyalinin genel özellikleri, kesim hesaplamalari, ag örümü ve tamiri ögretilmektedir. Ayrica uzatma agi, trol ve girgir modellerinin yapilmasi gösterilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Av araçlarında kullanılan farklı materyalleri tanır ve sınıflandırır.
2) Av aracı dizaynında gerekli temel hesaplamaları bilir.
3) Ağlarda kesim hesaplaması yapabilir.
4) Elle ağ örebilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Av araçlarinin siniflandirilmasi ve bu av araçlarinin kullanilan malzemeler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
2 Numaralandirma sistemleri ve halatlar Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Ag onarimi ve örme Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Ag kesimi ve hesaplamalari Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Av aracinin yapimi ve donanimi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Serpme dizayn ve yapimi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Uzatma agi dizayni ve hesabi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sinav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Uzatma agi dizayni ve hesabi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Trol dizayni ve hesabi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Trol dizayni ve hesabi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Girgir dizayni ve hesabi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Girgir dizayni ve hesabi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Ögrenci sunumlari ve degerlendirme Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Öğrenci sunumları ve değerlendirme Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar