DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balık Hastalıkları SUF   306 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim CENGİZLER
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM CENGİZLER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ülkemizde ve Dünyada yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan deniz ve tatlı su balıklarında rastlanılan ve ekonomik kayıplara neden olan hastalıkların tanıtılması ve alınacak önlemlerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Yetistiriciligi yapilan baliklarda görülen viral,bakteriyel ve parazitik hastaliklar; Balik hastaliklarinin teshisi;

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dersi alan öğrenciler; Balık ve çevresi ile olan etkileşimleri tanımlar
2) Balılarda sağlık sorunu yaratacak canlı ve cansız etkenleri açıklar
3) Balıkta bir sağlık sorunu oluştuğunda hangi yöntem kullanılarak tanı konulmasını açıklar
4) Sağlık sorununda profilaksi, eradikasyon ve kontrol yöntemlerini belirler
5) Hastalık görüldüğünde alınacak önlemleri ve sağaltımı açıklar
6) Bildirilmesi zorunlu hastalıkları belirler, ulusal ve uluslararası önlemleri tartışır
7) Hastalık etkenlerinin işletmelerden uzak tutulmasını sağlar, dezenfeksiyonu yapar
8) Yetiştiricilikte çevresel etkilerin balıkta yaratacağı sağlık sorunlarını tartışıp, optimizasyonu sağlar
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Baliklarda hastalik olusturan etkenler, tani yöntemleri İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
2 Balik ve çevresi, bakteriyel hastaliklara giris İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
3 Gram(-) bakterilerin olusturdugu hastaliklar İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
4 Gram positif bakterilerin oluşturduğu hastalıklar ve oluşan enfeksiyonun açıklanması İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
5 Baliklarda viral hastalilarin tanimlanmasi İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
6 Mantar hastalilari İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
7 Baliklarda parazitizm ve protozoon parazitler İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
8 Vize sinavi Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Yazılı Sınav
9 Baliklarda metazoon parazitler İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
10 Balilarda rastlanilan diger hastaliklar İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
11 Balik farmakolojisi İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
12 Balik farmakolojisi uygulamalari İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
13 Balik immünolojisi İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
14 Baliklarda asi ve uygulama yöntemleri İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
15 Balık hematolojisi hakkında kısa bilgiler,Rapor Hazırlama İnternet ve kütüphane veritabanlarını kullanarak kaynak araştırma,Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Anlatım
16-17 Yıl sonu sınavı Balık Hastalıkları ders kitabı ilgili bölümleri çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar