DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kafes Sistemlerinde Balık Yetiştiriciliği SUF   311 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Suat DİKEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.SUAT DİKEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Su Üürünleri Üretiminde kullanilan kafes sistemleri hakkinda bilgi verme
Dersin İçeriği
Su ürünlerinde kullanilan kafes sistemlerinin tanitimi unsurlarin açiklanmasi, kullanim amaçlari, siniflandirilmasi, insasi, bakimi onarimi ve tasarlanmasi konulari islenmektedir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kafes sistemlerinin özellikleri çeşitleri kullanımı kurulumu bakımı ve onarı hakkında bilgilere sahip olmak
2) Sistemler tanınır
3) Kafes Dizaynları öğrenilir
4) Dünyadaki kafes modelleri öğrenilir
5) Kafes sistemlerinin avantajı öğrenilir
6) Kafes sistemlerinde rutin yapilan operasyonlar
7) Kafes ve çevre
8) Kafeslerde alabalik ve tilapia yetistiriciligi
9) Kafeslerde çipura ve levrek yetistiriciligi
10) Kafeslerde orkinos ve alternatif türler yetistiriciligi
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 kafes sistemlerinin geçmisi ve felsefesi Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
2 Kafes sisteminin tanitimi ve unsurlari Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
3 Kafes sistemlerinin özellikleri ve siniflandirilmasi Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
4 Kafes sistemlerinin örnekleri Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
5 Kafes sistemlerinde rutin yapilan operasyonlar Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
6 Kafes ve çevre Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
7 Kafeslerde alabalik ve tilapia yetistiriciligi Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
9 Kafeslerde çipura ve levrek yetistiriciligi Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
10 Kafeslerde orkinos ve alternatif türler yetistiriciligi Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
11 Kafes sistemlerinde karşılaşılan sorunların çözümleri Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
12 Kafes sistemlerinde üretimin ekonomik olarak değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
13 Ödev sunumlari Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
14 Ödev sunumlari Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
15 Ödev sunumları Konu ile ilgili kaynak taraması ve bilgi edinilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar