DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balık Yetiştiriciliğinde Yeni Türler SUF   318 6 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Tufan EROLDOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ORHAN TUFAN EROLDOĞAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amaci ögrencilere alternatif türler ile ilgili genel bir bilgi vermek, türler bazinda yetistiricilik farkliliklarini anlatmak, yeni türlerin geleneksel türlere göre yetistiricilik modellerinin farkliliklarini ortaya koymaktir.
Dersin İçeriği
Alternatif balik yetistiriciligine giris; Barramundi yetistiriciligi; Mercan yetistiriciligi; Dil baligi yetistiriciligi; Japon levregi yetistiriciligi; Atlantik cod yetistiriciligi; Lahoz yetistiriciligi; Sunshine yetistiriciligi; Halibut yetistiriciligi; Cobio yetistiriciligi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alternatif türlerin yetiştiricilik teknikleri uygular
2) Alternatif türlerin üretim modelleri ve karşılaşılan problemlere çözüm üretir
3) Uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapabilme ve alternatif türlerin yetiştiricilik kriterlerini belirler
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
X
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
X
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alternatif balik yetistiriciligine giris I. Dünyadaki genel durum Ders Notları, Sunumlar ve ev ödevi Anlatım
Gösteri
2 Alternatif türlerin yetisticiligine giris II. Avrupada genel durum Ders Notları, Sunumlar ve ev ödevi
3 Alternatif Sparid türleri I. Ev ödevi ve grup çalışması
4 Alternatif Sparid türleri II. Ders Notları, Sunumlar ve ev ödevi Gösteri
5 Mercan yetistiriciligi Ev ödevi ve grup çalışması
6 Barramundi yetistiriciligi Sunumlar, ev ödevi ve grup çalışması Grup Çalışması
7 Ön degerlendirme Ders Notları ve Sunumlar Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ev ödevi ve grup çalışması
9 Alternatif Yassi balik yetistiriciligi : Dil baligi yetistiriciligi Ders Notları, ev ödevi ve grup çalışması Gösteri
10 Alternatif Yassi balik yetistiriciligi : Halibut yetistiriciligi Ev ödevi ve grup çalışması
11 Japon levregi yetistiriciligi Ev ödevi ve grup çalışması
12 Atlantik cod yetistiriciligi Ev ödevi ve grup çalışması
13 Lahoz yetistiriciligi Ders Notları, Sunumlar ve ev ödevi
14 Sunshine yetistiriciligi ve Cobio yetistiriciligi Ders Notları, Sunumlar ve ev ödevi
15 Genel Değerlendirme Ders Notları, Sunumlar ve ev ödevleri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar