DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünleri Kalite Kontrolü SUF   402 8 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Yeşim ÖZOĞUL
Dersi Verenler
Prof. Dr.YEŞİM ÖZOĞUL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Islenmis ve taze su ürünlerinin kalitesini etkileyen faktörler, bu faktörlerin ortadan kaldirilmasi için gelistirilen muhafaza tekniklerinde meydana gelen kalite degisimleri ve kalite tespit yöntemlerinin gösterilmesi
Dersin İçeriği
Su ürünlerinin kalite kontrolünün takibi ve degerlendirilmesi sirasinda uygulanan analizler,farkli isleme yöntemlerindeki kaliteyi etkileyen faktörler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kaliteyi etkileyen endojen ve eksojen faktörleri tanımlar
2) Avlandıktan sonra balığın kalitesinde meydana gelen değişimleri ve bunların analitik ölçümlerini gösterir
3) Mikrobiyal gelişmeyi engelleyen ve mikrorganizmaları öldüren muhafaza tekniklerinin kaliteye etkileri ve bu ürünlerdeki kalite değişimlerinin analitik yöntemlerle belirlenmesini gösterir
4) Su aktivitesinin kaliteye olan etkisi, su aktivitesinin düşürüldüğü muhafaza tekniklerinin gösterilmesi ve analitik değerlendirilmesini gösterir
5) Kalitenin geliştirmesi için uygulanan yöntemlerini anlatır ve bunların kaliteye etkilerini tanımlar
6) Su ürünlerinin kalitesinin değerlendirilmesinde uygulanan yasal düzenlemeleri anlatır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalitenin tanimi ve kaliteyi etkileyen faktörlerin siniflandirilmasi labaratuar uygulamasi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Baliklardaki kaliteyi etkileyen endojen faktörlerin degerlendirilmesi labaratuar uygulamasi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Baliklardaki kaliteyi etkileyen endojen faktörlerin degerlendirilmesine devam Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Baliklarda kaliteyi etkileyen eksojen faktörlerin degerlendirilmesi labaratuar uygulamasi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Su ürünlerindeki mikroorganizmalarin gelismesini engelleyen düsük sicaklikta muhafaza tekniklerinin kaliteye etkilerinin tespiti, labaratuar uygulamasi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Su ürünlerindeki mikroorganizmalarin gelismesini engelleyen düsük sicaklikta muhafaza tekniklerinin kaliteye etkilerinin tespiti labaratuar uygulamasi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Su ürünlerindeki mikroorganizmalarin gelismesini engelleyen düsük sicaklikta muhafaza tekniklerinin kaliteye etkilerinin tespitine devam labaratuar uygulamasi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sinav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Su aktivitesinin düsürüldügü muhafaza tekniklerinin kaliteye etkilerinin tespiti ,labaratuar uygulamasi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Mikroorganizmalari öldüren isil islem uygulamalarinin kaliteye etkilerinin degerlendirilmesi labaratuar uygulamasi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Mikroorganizmalari öldüren isil islem uygulamalarinin kaliteye etkilerinin degerlendirilmesi,devam laboratuar uygulamasi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Kalitenin korunmasi ve gelistirilmesi için uygulanan diger yöntemlerin degerlendirilmesi laboratuar uygulamasi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Kalite uygulamalarinda yasal düzenlemeler laboratuar uygulamasi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Kalite uygulamalarinda yasal düzenlemelere devam laboratuar uygulamasi,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Kalite Yönetim sistemleri ve HACCP laboratuar uygulaması,ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar