DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balık Populasyon Dinamiği SUF   405 7 1 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dursun AVŞAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.DURSUN AVŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amaci balik populasyonlari ve birim stoku tanimak, stoku dolayli olarak etkileyen çevresel kosullari ögrenmek ve stoktaki biyolojik degisikleri matematiksel modellerle ifade edebilmek amaciyla kendine özgü çevresel kosullarda yasayan balik stoklari hakkinda temel bilgileri elde etmektir.
Dersin İçeriği
Balık Popülasyonları; Dünya ve Akdeniz'deki Balıkçılık Sahaları ve Balık Üretimi, Birim Stok, Denge Durumu, Dalgalanmalar, Stokların İzlenmesi, Stoklarda Artış, Yaş Tayini, Balıklarda Büyüme, Stoklarda Azalış, Ölüm Oranı, Ağ Seçiciliği, Stok Büyüklüğünün Tahmini

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Populasyon ve birim stoku tüm yönleriyle tanımlar.
2) Dünyadaki tatlı su ve denizel balıkçılık sahalarıyla Akdeniz sular sisteminin balıkçılık sahalarını tüm yönleriyle tanımlar.
3) Herhangi bir balık stokunu dolaylı olarak etkileyen biyotik ve abiyotik faktörleri listeleyebilir.
4) Balık stoklarında üreme mevsimini açıklayabilir.
5) Balık stoklarında ilk eşeysel olgunluk boy/yaşını belirleyebilir.
6) Balık stoklarında büyüme parametrelerini hesaplayabilir.
7) Balık stokalrında ölüm parametrelerini hesaplayabilir.
8) Stok büyüklüğünü tahmin edebilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Balık Popülasyonları ve Dünya Balıkçılık Sahaları Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 1-15. sayfalar okunacak
2 Dünyanın Yıllık Balık Üretimi ve Akdeniz'deki Balıkçılık Sahaları Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 18-42. sayfalar okunacak
3 Birim Stok, Özellikleri ve Denge Durumu Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 45-55. sayfalar okunacak
4 Stoklarda Dengeyi Dolaylı Etkileyen Abiyotik Faktörler Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 55-84. sayfalar okunacak
5 Stoklarda Dengeyi Dolaylı Etkileyen Biyotik Faktörler ve Dalgalanmalar Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 85-97. sayfalar okunacak
6 Stokların İzlenmesi, Stoklardaki Artış-Üreme Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 99-121. sayfalar okunacak Problem Çözme
7 Stoka Yeni Birey Katılımı Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 122-135. sayfalar okunacak
8 Ara Sınav Sınav İçin Çalışma
9 Stoklarda Büyüme Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 136-157. sayfalar okunacak
10 Yaş Tayininde Kullanılan Dolaylı Yöntemler Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 158-175. sayfalar okunacak Problem Çözme
11 Balıklarda Boyca ve Ağırlıkça Büyüme Sabitleri Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 176-196. sayfalar okunacak
12 Stoklarda Azalış Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 197-224. sayfalar okunacak Problem Çözme
13 Toplam Ölüm Oranının Bileşenlerine Ayrılması Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 225-238. sayfalar okunacak Problem Çözme
14 Ağ Seçiciliği Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 239-257. sayfalar okunacak Problem Çözme
15 Stok Büyüklüğünün Tahmini Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği 258-282. sayfalar okunacak Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiger Kaynaklar