DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünleri Tesislerinin Projelendirilmesi SUF   406 8 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut YANAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.MAHMUT YANAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ögrencinin bir su ürünleri yetiştiricilik projesinin teknik ve mimari ayrıntıları ile ekonomik analizlerini yapabilmesini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Proje yapımı konusunda genel bilgiler, projeyle ilgili teknik ve ekonomik terimlerin açıklanması, su ürünleri işletmeleri projelerinin başlıca karesteristlikleri, model su ürünleri yetistiricilik projelerinin teknik, mimari ayrıntıları ve ekonomik analizlerinin yapılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Projelerin genel kavramları ve mevzuatlarını açıklar.
2) Projenin teknik yönünü anlar ve balık havuzların mimari ayrıntılarını yapar.
3) Bir su ürünleri yetiştiriciliği projesinin ekonomik analizini ve fizibilite raporunu yapar.
4) su ürünleri yetiştiriciliği projelerinin başlıca karesteristliklerini anlar ve açıklar.
5) Bir su ürünleri projesi yapımını tek başına becerir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje yapimi konusunda genel kavramlar ve mevzuatlar öğrenci ders notu ile gelir Anlatım
2 Su ürünleri üretim isletmelerinin baslica karekteristlikleri ders notunu okuma Anlatım
3 Balik havuzlarinin teknik özellikleri ve mimari ayrintilari ders notunu okuma Anlatım
Gösteri
4 Proje yapiminda ekonomik analizler ve fizibilite raporunun hazirlanmasi ders notunu okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Model alinan bir alabalik üretim isletmesinin projelendirilmesi ders notunu okuma ve proje ödevi hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Model alinan bir alabalik üretim isletmesinin projelendirilmesi. ders notunu okuma ve proje ödevi hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Model alinan bir çipura üretim isletmesinin projelendirilmesi ders notunu okuma, proje ödevi hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav ara sınava hazırlık Tartışma
Yazılı Sınav
9 Model alinan bir çipura üretim isletmesinin projelendirilmesi. ders notunu okuma ve proje ödevi hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Model alinan bir levrek üretim isletmesinin projelendirilmesi. ders notunu okuma ve proje ödevi hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Model alinan bir levrek üretim isletmesinin projelendirilmesi. ders notunu okuma ve proje ödevi hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Model alinan bir japon baligi üretim isletmesinin projelendirilmesi. ders notunu okuma, proje ödevi hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Model alinan bir japon baligi üretim isletmesinin projelendirilmesi. ders notunu okuma ve proje ödevi hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Ögrenci proje ödevlerinin degerlendirilmesi proje ödevi hazırlığı Tartışma
15 Öğrenci proje ödevlerinin değerlendirilmesi proje ödevi hazırlığı Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar