DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Deniz Balıkları Yetiştiriciliği SUF   408 8 2 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mahmut Ali GÖKÇE
Dersi Verenler
Prof. Dr.MAHMUT ALİ GÖKÇE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amaci kuluçkahane yer seçimi, kuluçkahane filitre sistemleri, kuluçkahanedelerde bulunan unsurlar, Kafes sistemleri, canli yem üretimi ile ilgili genel bilgiler, çipura, levrek, dil baligi, kalkan, mercan ve sari kuyruk yetistiriciligi, büyüme performansi ölçüm kriterleri konularinin anlatilmasidir.
Dersin İçeriği
Kuluçkahane sistemleri ve kuluçkahane filtre, tank ve larva üretim sistemleri, Kafes yeri seçim ölçütleri ve kafes sistemleri, canli yem üretiminin genel özellikleri, çipura, levrek, dil baligi, kalkan, mercan ve sari kuyruk yetistiriciligi, büyüme performansi ölçme kriterleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kuluçkahane sistemlerini tanımlar
2) Larva kültürü sistemlerini karşılaştırır
3) Canlı yem ünitesi tasarlar
4) Kuluçkahane elemanlarını üretim için düzenler
5) Üretim için uygun kafes sistemi seçer
6) Levrek, çupra, mercan, dil balığı, sarı kuyruk yatiştiricilik sistemlerini karakterize eder
7) Büyüme performansı ölçüm kriterlerini bilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyada ve Türkiye'de balik yetistiriciligi, deniz baliklari yetistiriciliginin asamalari. Kitap bölümleri ve güncel makaleler
2 Kuluçkahane yeri seçim ölçütleri, larva kültürü için alternatifler. Kitap bölümleri, güncel makaleler ve ev ödevi
3 Canli yem kültürü ile ilili temel bilgiler (Alg kültürü). Ders notları, sunumlar ve ev ödevi
4 Canli yem kültürü ile ilili temel bilgiler (zooplankton kültürü). İnternet kaynakları, kitap bölümleri
5 Filtre sistemleri ve islevleri. İnternet kaynakları, kitap bölümleri
6 Kuluçkahane unsurlari. İnternet kaynakları, kitap bölümleri
7 Çipura ve levrek larva kültürü. İnternet kaynakları, kitap bölümleri
8 Ara Sınav İnternet kaynakları, kitap bölümleri Yazılı Sınav
9 Dil baligi kültürü. İnternet kaynakları, kitap bölümleri
10 Mercan kültürü. İnternet kaynakları, kitap bölümleri
11 Sarikuyruk kültürü. İnternet kaynakları, kitap bölümleri
12 Kafes yeri seçim kriterleri. İnternet kaynakları, kitap bölümleri
13 Kafes ve toprak havuzda balik yetistiriciligi. İnternet kaynakları, kitap bölümleri
14 Balik gelisim performans kriterleri. İnternet kaynakları, kitap bölümleri Alıştırma ve Uygulama
15 Balık gelişim performans kriterleri. İnternet kaynakları, kitap bölümleri Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar