DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünleri Çevresel Etkiler Değerlendirilmesi SUF   412 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Münir Ziya Lugal GÖKSU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevresel Etki Degerlendirilmesi Yönetmeligi uyarinca kurum ve kuruluslarca su ürünleri konusunda hazirlanmasi zorunlu olan proje ve raporlarin hazirlanmasi , uygulanmasi ve kontrolünde beceri kazanma
Dersin İçeriği
Sucul ortamda bitki gelisimi; islevleri; siniflandirilmasi(su üstü-yüzen yaprakli-sualti, tek hücreli-ipliksi algler); bitki kontrol yöntemleri(mekanik-çevresel-biyolojik-kimyasal); örnek problemler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ülkemiz su ürünleri, çevre ve yasal durumunu tanımlar ve açıklar
2) ÇED Yönetmeliğinin amaç, hedef ve kapsamını açıklar
3) Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri tanımlar ve tartışır
4) Yönetmelik hükümleri kapsamında istenen projeleri hazırlar
5) Hazırlanmış olan projeleri inceler, tartışır ve kontrol eder
6) ÇED için gerekli sonuç raporlarını hazırlar, kontrol eder, değerlendirir
7) ÇED proje-raporu hazırlama, inceleme ve kontrolünde beceri kazanır
8) Ülkemiz su ürünleri, çevre ve yasal durumunu tanımlar ve açıklar
9) ÇED Yönetmeliğinin amaç, hedef ve kapsamını açıklar
10) Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri tanımlar ve tartışır
11) Yönetmelik hükümleri kapsamında istenen projeleri hazırlar
12) Hazırlanmış olan projeleri inceler, tartışır ve kontrol eder
13) ÇED için gerekli sonuç raporlarını hazırlar, kontrol eder, değerlendirir
14) ÇED proje-raporu hazırlama, inceleme ve kontrolünde beceri kazanır
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ÇED ve Türkiyede ÇED uygulamasi Ders notundaki ilgili bölüm okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
2 Çevresel Etki Degerlendirme Yönetmeligi ve raporlar Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
3 ÇED Raporu ve ÇED Ön Arastirma Raporu hazirlanacak faaliyetler Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
4 Kapsam ve etkilerin belirlenmesi, çevrenin hali hazir durumunun belirlenmesi Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
5 Tahmin, degerlendirme, önlem, seçenek, öneri, rapor, karar, izleme, denetim Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
6 Genel ve sucul ortamlardaki etkilerin belirlenmesi-degerlendirilmesi Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
7 Atmosferik ve gürültü etkilerinin belirlenmesi-degerlendirilmesi Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
8 Ara Sinav Ara sınava hazırlık
9 Biyolojik, kültürel ve sosyoekonomik çevreye etkiyi belirleme-degerlendirme Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
10 Çevresel Etkileri Degerlendirme Yöntemleri Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
11 Çevresel Etkileri Degerlendirme Yöntemleri Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
12 Çevresel Etkileri Degerlendirme Yöntemleri Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
13 Çevresel Etkileri Degerlendirme Yöntemleri Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
14 Çevresel Etkileri Degerlendirme Yöntemleri Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
15 Çevresel Etkiler ve sonuç Ders notundaki ve ÇED Yönetmeliğindeki ilgili bölümler okunacak Anlatım
Proje / Tasarım
16-17 Final sınavı final sınavı için hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar