DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balık Islahı SUF   413 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Makbule BAYLAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.MAKBULE BAYLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Balık yetiştiriciliğinde verimliliği etkileyen en önemli faktörlerden olan ıslah konusunu balığa özgü olarak tanıtmak
Dersin İçeriği
Balık ıslahının amacı ve kapsamı, kalitatif ve kantitatif fenotipler, genotipik ve çevresel faktörler, bir populasyonun genetik yapısı (Hardy-Weinberg dengesi), genotipik ve çevresel varyans, akrabalar arası benzerlik, kalıtım derecesi, seleksiyon, saf değiştirme ve melezleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Balık yetiştiriciliğinde ıslah prensiplerini uygulayarak verimliliği artırma becerisini kazandırır
2) Islah konuları ile ilgili problemleri saptar
3) problemlerin çözümüne yönelik çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak sonuçları değerlendirir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Balık Islahının Amacı ve Kapsamı Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
2 Kalitatif ve Kantitatif Fenotipler Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
3 Kalitatif ve Kantitatif Fenotipler Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
4 Genotipik ve Çevresel Faktörler Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
5 Bir Populasyonun Genetik Yapısı (Hardly Weinberg Dengesi) Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
6 Genotip ve Çevresel Varyans Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
7 Genotip ve Çevresel Varyans Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
8 Ara sınav Ara sınav hazırlığı Anlatım
Yazılı Sınav
9 Akrabalar Arası Benzerlik Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
10 Kalıtım Derecesi Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
11 Kalıtım Derecesi Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
12 Seleksiyon Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
13 Saf Yetiştirme ve Melezleme Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması
14 Saf Yetiştirme ve Melezleme Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
15 Saf Yetiştirme ve Melezleme Konu ile ilgili ders kaynaklarının ve notlarının okunması Anlatım
Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Yazılı sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar