DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Algal Ürünler SUF   414 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Oya IŞIK
Dersi Verenler
Doç. Dr.LEYLA USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Alglerde elde edilen metabolitler, tanimlari, biyokimyasal özellikleri, ekonomik olarak degerlendirilmelerini ögretmektir.
Dersin İçeriği
Algal metabolizmanin özellikleri, Çevre faktörlerinin hücre kompozisyonuna etkileri, Alg gruplari ve ekonomik öneme sahip metabolitleri, Mikroalglerin biyoaktif kimyasallari; Pigmentler,Algal lipidler,Mikroalglerden elde edilen antioksidan maddeler, vitaminler ve antibiyotikler,Protein kaynagi algler,Algal Polisakkaritler,Alglerin mineral içerikleri, kullanim alanlari,Hidrokarbonlar,Sitotoksik, antitümör metabolitler,Polihidroksialkanatlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Algal metabolizmanın özelliklerini açıklar.
2) Çevre faktörlerinin hücre kompozisyonuna etkilerini sayar.
3) Alg grupları ve ekonomik öneme sahip metabolitleri anlatır.
4) Mikroalglerin biyoaktif kimyasalları, pigmentler ve kullanım alanlarını açıklar.
5) Algal lipidler ve kullanım alanlarını açıklar.
6) Mikroalglerden elde edilen antioksidan maddeleri sayar, Alglal vitaminler ve antibiyotikleri açıklar.
7) Protein kaynağı algleri açıklar.
8) Algal polisakkaritler ve ekonomik değerini anlatır.
9) Alglerin mineral içerikleri, algal hidrokarbonlar ve kullanım alanlarını açıklar.
10) Yenilebilir makroalgler, hayvan yemi desteği olarak ve organik gübre olarak makroalglerin kullanımını açıklar.
11) Ticari değeri olan makroalgleri sayar, makroalglerden agar, alginat ve karragen üretimi ve kullanım alanlarını açıklar.
12) Makroalglerden elde edilen hidrokolloidler ve polisakkaritlerin kimyasını tanımlar.
13) Dünya da makroalg Endüstrisini anlatır.
14) Makroalg fermentasyon ürünleri ve bioethanol üretimini açıklar.
15) Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Algal metabolizmanin özellikleri, mikro ve makroalglerin biyolojik özellikleri. Dersi tanır, ders notunu temin eder. Anlatım
2 Çevre faktörlerinin hücre kompozisyonuna etkileri, Isik, sicaklik ve besin kompozisyonunun algal metabolizma üzerindeki etkileri. Ders notunu okuyarak gelir. Anlatım
3 Mikroalglerin biyoaktif kimyasallari, pigmentler ve kullanim alanlari. Ders notunu okuyarak gelir. Anlatım
4 Algal lipidler, yag asitleri ve kullanim alanlari. Ders notunu okuyarak gelir. Anlatım
5 Protein kaynagi algler. Alglerin aminoasit kompozisyonlari. Ders notunu okur ve verilen ödevi yapar. Anlatım
6 Makro ve mikroalgal polisakkaritler ve ekonomik degeri. Ders notunu okuyarak gelir. Anlatım
7 Makro ve mikroalgal polisakkaritler ve ekonomik degeri. Ders notunu okuyarak gelir. Anlatım
8 Ara sinav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Makroalglerden elde edilen hidrokolloidler ve polisakkaritlerin kimyasi. Ders notunu okuyarak gelir. Anlatım
10 Yenilebilir makroalg türleri. Ders notunu okuyarak gelir. Anlatım
11 Hayvan yemi olarak makroalgler, organik gübre olarak makroalgler. Ders notunu okur ve verilen ödevi yapar. Anlatım
12 Ticari degeri olan makroalgler, makroalglerden agar, alginat ve karragenin kimyasal yapisi. Ders notunu okuyarak gelir. Anlatım
13 Agar, alginat ve karragen diger fikokolloidlerin kullanim alanlari. Ders notunu okuyarak gelir. Anlatım
14 Makroalg fermentasyon ürünleri, bioethanol üretimi. Ders notunu okur ve verilen ödevi yapar. Anlatım
15 Dünyada makroalg endüstrisi Ders notunu okuyarak gelir. Anlatım
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar