DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünleri Soğuk Depolama Teknolojisi SUF   418 8 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gülsün ÖZYURT
Dersi Verenler
Prof. Dr.GÜLSÜN ÖZYURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ham madde veya islenmis ürünlerin depolanmasinda kullanilacak soguk muhafaza yöntemleri, sistem seçimi, ürün kalitesinin belirlenmesi ve korunmasi için uygulanacak ilkeleri ögretmek
Dersin İçeriği
Sogutma yöntemleri, soguk depolar, dondurucu bir sistemin planlanmasi,donma zamani-bilinmesi gerekenler,sistem seçimi, dondurma sürecinde fiziksel ve kimyasal degisimler ve su ürünlerinin çözdürülmesi konularini kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Su ürünlerinin soğuk muhafazasını sağlar
2) Amaca uygun yöntemi belirleyip uygular
3) Soğuk veya dondurulmuş üründe karşılaşılabilecek sorunları tanımlar
4) Karşılaşılabilecek sorunlara önlem alır
5) Dondurulmuş ürünlerin kalite değişimlerini belirler
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Farkli sicakliklarda gida korunumunun mikroorganizmalara etkisi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Su ürünlerinde kullanilan sogutma yöntemleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Buz tipleri, ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Hizli sogutma Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Soguk depolar, soguk depolarda ve su ürünleri isletmelerinde kullanilan dezenfektanlar Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Dondurarak depolama Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Donma süresi, etkileyen faktörler ve hesaplamalari Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sinav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Donma zamaninin ölçülmesi, ödev Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Dondurulmus ürünlerdeki degisimler Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Kriojenik sogutma sistemleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Mekanik sogutma sistemleri Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Sistem seçimi ve planlanmasi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Su ürünlerinin çözdürülmesi Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Farklı sıcaklıklarda depolamanın su ürünleri kalitesi üzerine etkileri öğrenci sunumları Ders notlarının ve ilgili kaynakların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar