DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Balık Besleme Fizyolojisi ve Biyokimyası SUF   419 7 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Baliklardaki sindirim asamalarini açiklar
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Oğuz TAŞBOZAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.OĞUZ TAŞBOZAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Metabolizma ve prensipleri konularini tanimlar
Dersin İçeriği
Örgün (Yüz Yüze)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sindirim ve balık yemleri arasındaki ilişkiyi açıklar
2) Sindirim ve balık yemleri hakkında uygulama yapar
3) Duyu ve yem alımı hakkında uygulama yapar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Balik besleme fizyolojisi ve biyokimyasi hakkinda temel kavramlar Ders konusu ile ilgili notların okunması Anlatım
2 Sindirim ve balik yemleri ve konu hakkinda uygulama Ders konusu ile ilgili notların okunması ve laboratuvara hazırlık Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Duyu ve yem alim (yakalama) organlari ve konu hakkinda uygulama Ders konusu ile ilgili notların okunması ve laboratuvara hazırlık Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Sindirim organlari, karaciger islevleri ve önemi ve konu hakkinda uygulama Ders konusu ile ilgili notların okunması ve laboratuvara hazırlık Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Baliklarda sindirim islemleri (fiziksel, kimyasal, enzimatik, emilim) Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması, odev Anlatım
6 Sindirimin kontrolü ve düzenlenmesi Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması Anlatım
7 Larval asamada balik besleme fizyolojisi Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması Anlatım
8 Ara Sinav Ders konusu ile ilgili notların okunması ve sınav çalışması Yazılı Sınav
9 Proteinlerin sindirimdeki rolü ve fizyolojisi Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması Anlatım
10 Lipitlerin sindirimdeki rolü ve fizyolojisi Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması Anlatım
11 Nükleik asitler, sindirimdeki rolü ve fizyolojisi Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması, ödev Anlatım
12 Karbonhidratlarin sindirimdeki rolü ve fizyolojisi Ders konusu ile ilgili notların okunması ve laboratuvara hazırlık Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Enzimler ve enzimatik reaksiyonlar Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması Anlatım
14 Metabolizma ve Prensipler Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması Anlatım
15 Karbonhidrat, lipit ve amino asit metabolizmaları Ders konusu ile ilgili notların okunması ve kaynak tarama çalışması Anlatım
16-17 Final sınavı Ders konusu ile ilgili notların okunması ve sınav çalışması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Recommended Course Material(s)