DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Çizim TMD   112 2 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET SERDAR ÖZTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin çizim yeteneğini artırmak, bir cismi, bir maddeyi çok yönlü çizim becerisini geliştirmek, izdüşüm, kesit görünüş gibi mühendislikte sıklıkla kullanılan çizimler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Teknik resim araç, gereçleri. Çizgi çeşitleri, kullanım yerleri. Doğrular, Dikmeler, Açılar ve Çokgen çizimleri.Yaylar, Teğetler, Elips.Parabol, Hiperbol, Spiral, Sikloit, Episikloit, Hiposikloit. Helis eğrisi çizimleri. Paralel ve Konik Perspektif Çizimleri. Konik ve Paralel İzdüşüm Çizimleri, Epür. Görünmeyen kenarların çizimi, Çizgilerin tercih sırası. Tam Kesit, Yarım Kesit.Kırılmış Kesit, Profil Kesit, Kademeli Kesit Çizimleri. Tarama ve tarama çizgiler. Ölçülendirme ve Kuralları. Ölçekler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin teknik çizim yeteneklerini geliştirmek,
2) Çizimlerde çok boyutlu düşünmeyi sağlamak,
3) Kesit görünüş gibi cismin iç yüzeyini görebilmesini sağlamak.
4) Perspektif çizimleri öğrenmek.
5) Ölçülendirme ve ölçülendirme kurallarını öğrenmek.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular.
X
3
Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
5
Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
6
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
7
Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
8
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır
9
Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
10
Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder.
11
Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır.
14
Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur
X
15
Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik resim araç, gereçleri. Çizgi çeşitleri, kullanım yerleri. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
2 Doğrular, Dikmeler, Açılar ve Çokgen çizimleri. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
3 Yaylar, Teğetler, Elips çizimleri. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
4 Parabol, Hiperbol, Spiral çizimleri. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
5 Sikloit, Episikloit, Hiposikloit çizimleri. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
6 Helis eğrisi çizimi. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
7 Paralel Perspektif çizimi. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notlarına çalışma. Yazılı Sınav
9 Konik Perspektif çizimi. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
10 Konik İzdüşüm, Paralel İzdüşüm, Epür çizimleri. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
11 Görünmeyen kenarların çizimi, Çizgilerin tercih sırası. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
12 Tam Kesit, Yarım Kesit çizimleri. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
13 Kırılmış Kesit, Profil Kesit, Kademeli Kesit çizimleri. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
14 Tarama ve tarama çizgiler. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
15 Ölçülendirme ve Kuralları. Ölçekler. Ödev ve alıştırmalar. Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarına çalışma. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Bastaban,S., Öztürk,İ., 1999. Teknik Resim. Bakanlar Matbaacılık, 213 s.