DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi UAI   111 1 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Aslı BOZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET FATİH SANSAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temelde Modern Türkiyenin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesini esas alan dersin amacı: Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında ve Türkiye ile Atatürkçü Düşünce Sisteminin uygulamalarına yönelik tehditler konusunda doğru bilgiler vermek; Türk gençliğini ülkesi, milleti ve devletiyle bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek, güçlendirmek ve milli hedefler etrafında birleştirmek; akılcı, çağdaş, onurlu, çalışkan, yurt ve millet sevgisiyle dolu, hoşgörü ve insancıl fikirlerden oluşan bir kişiliğe sahip bireyler yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Osmanlı Devletinin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devletinin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşanın tepkisi, Mustafa Kemal Paşanın Samsuna çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.nin açılması ve İstiklal Savaşının yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanyadan Lozana. Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar .Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması ,Yeni düzene karşı hareketler, Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Polikası.İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları. Türkiyenin çok partili hayata geçişi. Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiyenin yakın tarihi hakkında genel bilgi sahibi olacaklar
2) Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ve temel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olacaklar
3) Yirminci yüzyıl önemli gelişmeleri ve günümüzü etkileyen belirleyici gelişmeler hakkında genel kültüre kavuşacaklar yaşadıkları dönemi hazırlayan şartlar hakkında genel bilgiye sahip olacaklar
4) Türkiyede demokrasinin gelişimi hakkında gerekli birikime sahip olacaklar
5) Günümüz Türkiyesinin uluslararası sorunları ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olacaklar
6) Geçmişi ve bugünü karşılaştırma yeteneğine sahip olacaklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)